Du er her: Aarhus BSS Forskning Ph.d. Ansøgning Bedømmelsesprocedure

Bedømmelsesprocedure

Ansøgningerne bliver bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgerne vil modtage udvalgets bedømmelse af og svar på deres ansøgning ca. to måneder efter ansøgningsfristens udløb. 

Bedømmelsen af ansøgningen er en helhedsvurdering af ansøgeren og dennes kvalifikationer. Der lægges især vægt på projektforslaget, på de karakterer, ansøgeren har opnået under sin uddannelse og på, om ansøgeren under sin uddannelse eller på anden måde har udvist en særlig evne til at udarbejde større skriftlige afhandlinger, fx et speciale. Bemærk, at bedømmelseskriterierne for ansøgninger til ph.d.-programmet i psykologi kan findes her. Den endelige beslutning om indskrivning tages af ph.d.-skolelederen på grundlag af en bedømmelse af projektets kvalitet og ansøgerens evne til at gennemføre det inden for den fastsatte tidsramme.