Du er her: Aarhus BSS Forskning Ph.d. Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår

Som ph.d.-studerende ansat ved et dansk universitet tilbydes man meget fordelagtige ansættelsesvilkår. Man er normalt ansat på fuldtid i tre år, får alle universitetsudgifter dækket af universitetet og modtager en månedsløn, der dækker alle udgifter til ophold og leveomkostninger, og som desuden giver mulighed for et aktivt liv.

Ph.d.-studerende i Danmark skal gennemføre et individuelt tilrettelagt kursusforløb inden for det relevante forskningsområde samt gennemføre et forskningsprojekt under vejledning af erfarne seniorforskere.

Arbejdsmiljø

Ph.d.-studerende på Aarhus BSS Graduate School har deres egen kontorplads med en computer, inkl. internetadgang, mail, telefon, osv.

Akademisk udlandsophold

Som del af ph.d.-uddannelsen forventes det, at de studerende tilbringer en væsentlig periode (op til seks måneder) ved en anden - ofte udenlandsk - forskningsinstitution. Universitetet dækker de fleste udgifter til rejse og ophold.

Desuden dækkes udgifter til det faglige arbejde som regel af Aarhus BSS Graduate School, fx deltagelse i ph.d.-kurser og akademiske/videnskabelige konferencer i Danmark og udlandet.  

Bidrag til undervisning og øvrige aktiviteter på instituttet

I løbet af uddannelsen forventes det, at de ph.d.-studerende får undervisningserfaring inden for deres fagområde samt erfaring med andre former for formidling af deres forskningsresultater. Det forventes desuden, at ph.d.-studerende deltager i og bidrager til instituttets øvrige aktiviteter, fx undervisningsmæssige opgaver.

Ansættelsesvilkår

Ph.d.-stipendiet har en varighed af 3 år og kan søges af kandidater og studerende, som forventer at afslutte deres uddannelse inden for den nærmeste fremtid.  Ansættelsen er dækket af overenskomsten for akademikere ansat i staten (Akademikernes Centralorganisation (AC)). Overenskomsten indeholder yderligere information om ferie, specifikke lønvilkår, osv.