Du er her: Aarhus BSS Forskning Forskningsenheder Grundforskningscentre

Grundforskningscentre

Aarhus BSS huser to grundforskningscentre. CON AMORE på Psykologisk Institut og CREATES (på engelsk) på Institut for Økonomi, der begge støttes af Danmarks Grundforskningsfond.

CON AMORE og CREATES er grundforskningscentre med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. Selvom centrene beskæftiger sig med grundforskning har forskningen også praktisk relevans og anvendes i stor grad i samfundet.

På CON AMORE beskæftiger medlemmerne sig med forskning i selvbiografisk hukommelse, som er den unikke menneskelige egenskab at kunne huske begivenheder i sin fortid og forestille sig mulige begivenheder i sin fremtid. De fleste psykiske lidelser, som depression, PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), fobier og borderline personlighedsforstyrrelse, involverer forstyrrelser i den selvbiografiske hukommelse. På centret deltager både voksne og børn helt ned til 1 år i undersøgelserne. Både hjernescanninger og observationer indgår blandt metoderne.

På CREATES beskæftiger forskerne sig med tidsrækkeøkonometri. Økonometri er den disciplin inden for økonomi, hvor man benytter matematiske og statistiske metoder til at kvantificere og teste økonomiske modeller. Ved hjælp heraf kan man f.eks. lave forudsigelser af usikkerheden på de finansielle markeder, en befolknings forventede levetid og den fremtidige udvikling i den økonomiske vækst, huspriser mv. Analysen af energimarkeder vil desuden være et satsningsområde fremover. CREATES har god grund til at være stolte. I rankings ligger de helt i top over internationale forskningsinstitutioner og centre.

Fokus på internationalisering og talentudvikling er kendetegnende for centrene og forventes af  Danmarks Grundforskningsfond. Fonden kan give støtte i op til to gange fem år. Samtidig bidrager Aarhus Universitet med medfinansiernig, f.eks. med lønninger til en del af forskerne. Efter de 5 eller 10 år indlejres centrene ved værtsinstitutionen, og det er meningen, at centrene skal fortsætte ved hjælp af interne midler og andre eksterne midler end fondens.

Faktaboks

CON AMORE står for Center ON Autobiographical MemOry REsearch
CON AMORE betyder at gøre noget af ren og skær interesse og fascination over emnet.

CREATES står for Center for Research in Econometric Analyses of TimE Series
CREATES’ medarbejdere udtaler navnet på engelsk og associerer det med at skabe og være kreativ.