Du er her: Aarhus BSS Forskning Find en forsker Ekspertlister Valgeksperter

Valgeksperter, Aarhus BSS

Arbejdsmarked

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Indvandrere og arbejdsmarkedet
 • Evaluering af aktiv arbejdsmarkedspolitik
 • Arbejdsløshed og sundhed
 • Geografisk mobilitet og jobsøgning
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Arbejdsudbud
 • Ledighed
 • Arbejdsmarkedsreformer

Boligpolitik

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Forholdet mellem stat og kommune
 • Forvaltning og bureaukrati

Bureaukrati og kontrol i den offentlige sektor

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Velfærds- og kvalitetsreformer
 • Styring og ledelse i den offentlige sektor
 • Effekter af detailregulering og måling
 • Resultatløn
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Velfærds- og kvalitetsreformer
 • Styring og ledelse i den offentlige sektor
 • Effekter af detailregulering og måling
 • Resultatløn
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Implementering af offentlig politik
 • Offentlige ansattes adfærd
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Medier og kontrol med forvaltninger
 • Skandalesager
 • Embedsmandsansvar

Dansk økonomi

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Finanspolitisk holdbarhed
 • Konjunkturudvikling
 • Reformpolitik
 • Konkurrenceevne
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Ulighed og fattigdom
 • Indvandring og integration
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Folketinget og regeringsdannelse

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Globalisering

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Outsourcing
 • Effekten af globalisering i Danmark
 • Danmarks rolle i verdensøkonomien
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Konsekvenser for det danske arbejdsmarked
 • Outsourcing
 • Multinationale virksomheder i Danmark

Indvandring og integration

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Integration på arbejdsmarkedet
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Muslimske organisationer og bevægelser
 • Radikaliseringsproceser
 • Terror
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Asyl
 • Indvandring
 • Menneskerettigheder
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Holdninger til indvandrere og indvandring

Kommunal økonomi, velfærd og styring

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Forholdet mellem stat og kommuner
 • Kommunal og regional budgetlægning
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Økonomimodeller og økonomistyring i det offentlige

Lighed og ulighed i samfundet

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Vækst
 • Fattigdomsmåling
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Meningsmålinger og valgprognoser

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Meningsmålinger
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Politiske meningsmålinger og valgprognoser
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Politisk holdningsdannelse
 • Måling af borgernes holdninger
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Miljøpolitik

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Offentlige udgifter

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Finanslov
 • Prioritering
 • Budgetstyring

Partier og interesseorganisationer

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Politisk markedsføring
 • Partiernes brug af marketingtaktikker og -strategier
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Interesseorganisationernes politiske rolle
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Partiernes påvirkning af borgernes holdninger
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Interesseorganisationer og nyhedsmedierne
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Pension og efterløn

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Tilbagetrænkning fra arbejdsmarkedet
 • Førtidspension
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Beskyttelse af pensioner (i forhold til lovgivningsmagtens indgriben mv)

Politisk kommunikation, retorik og spin

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Politiske værdier
 • Retoriske strategier i værdikommunikation
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Kommunikation om CSR/samfundsansvar
 • Virksomheder og offentlige organisationers engagement i CSR/samfundsansvar
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Politisk PR
 • Medier og politik
 • Digitale medier og borgernes engagement 
 • Offentlig kommunikation
 • Public affairs
 • EU-kommunikationspolitik og -strategi
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Hvem sætter dagsordenen i den offentlige debat?
 • Meider og politikere
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Mediepåvirkning og holdningsdannelse
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Politisk markedsføring 
 • Partiernes brug af marketingtaktikker og -strategier
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Religion og politik

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Skat

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Skattereformer
 • Indkomstskat, selskabsskat og sundhedsskatter
 • Skat og sort arbejde

Skoleområdet

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Sundhedspolitik

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Sygefravær

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Sygefraværssamtaler
 • Fastholdelseskommunikation
 • Virksomheders sociale ansvar

Terrorbekæmpelse

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Trafik og infrastruktur

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Samfundsøkonomisk vurdering af trafikprojekter

Udenrigspolitik og EU

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Krigs- og sikkerhedspolitik
 • Dansk udenrigspolitik- og sikkerhedspolitik
 • Folkerettens regler for magtanvendelse
 • Irak og Afghanistan
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • EU-institutionerne og nyhedsmedierne

Valgret

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Velfærdsreformer og velfærdsstat

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Styringsillusioner
 • Rettigheder versus pligter
 • Tab af ansvarlighed
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Velfærdsstatens økonomiske udfordringer
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Vælgeradfærd

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
 • Valgkampens betydning
 • Partiskiftere
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.
PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.