Du er her: Aarhus BSS Forskning Find en forsker Ekspertlister Valgeksperter

Valgeksperter, Aarhus BSS

Arbejdsmarked

 • Indvandrere og arbejdsmarkedet
 • Evaluering af aktiv arbejdsmarkedspolitik
 • Arbejdsløshed og sundhed
 • Geografisk mobilitet og jobsøgning
 • Arbejdsudbud
 • Ledighed
 • Arbejdsmarkedsreformer

Boligpolitik

 • Forholdet mellem stat og kommune
 • Forvaltning og bureaukrati

Bureaukrati og kontrol i den offentlige sektor

 • Velfærds- og kvalitetsreformer
 • Styring og ledelse i den offentlige sektor
 • Effekter af detailregulering og måling
 • Resultatløn
 • Velfærds- og kvalitetsreformer
 • Styring og ledelse i den offentlige sektor
 • Effekter af detailregulering og måling
 • Resultatløn
 • Implementering af offentlig politik
 • Offentlige ansattes adfærd
 • Medier og kontrol med forvaltninger
 • Skandalesager
 • Embedsmandsansvar

Dansk økonomi

 • Finanspolitisk holdbarhed
 • Konjunkturudvikling
 • Reformpolitik
 • Konkurrenceevne

Peder J. Pedersen

Professor emeritus
M
H bygn. 2632, 103
P +4587165549
P +4540925378
 • Ulighed og fattigdom
 • Indvandring og integration

Nina Smith

Professor
M
H bygn. 2621, 1a
P +4587165565
P +4561701288

Folketinget og regeringsdannelse

Globalisering

Philipp Schröder

Professor
M
H bygn. 2632, 124
P +4587164971
P +4530229123
 • Outsourcing
 • Effekten af globalisering i Danmark
 • Danmarks rolle i verdensøkonomien
 • Konsekvenser for det danske arbejdsmarked
 • Outsourcing
 • Multinationale virksomheder i Danmark

Indvandring og integration

Anna Piil Damm

Professor
M
H bygn. 2621, 15
P +4587165146
P +4529649720
 • Integration på arbejdsmarkedet
 • Muslimske organisationer og bevægelser
 • Radikaliseringsproceser
 • Terror
 • Asyl
 • Indvandring
 • Menneskerettigheder
 • Holdninger til indvandrere og indvandring

Kommunal økonomi, velfærd og styring

 • Forholdet mellem stat og kommuner
 • Kommunal og regional budgetlægning
 • Opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner
 • Økonomimodeller og økonomistyring i det offentlige

Lighed og ulighed i samfundet

 • Vækst
 • Fattigdomsmåling

Meningsmålinger og valgprognoser

Rune Stubager

Professor
M
H bygn. 1341, 223
P +4587165694
P +4528693532
 • Meningsmålinger

Søren Risbjerg Thomsen

Professor emeritus
 • Politiske meningsmålinger og valgprognoser
 • Politisk holdningsdannelse
 • Måling af borgernes holdninger

Miljøpolitik

Helle Ørsted Nielsen

Seniorforsker
M
P +4587158879
P +4530183140

Offentlige udgifter

Peter Munk Christiansen

Professor, Institutleder
M
H bygn. 1341, 212
P +4587165685
P +4530115340
 • Finanslov
 • Prioritering
 • Budgetstyring

Partier og interesseorganisationer

 • Politisk markedsføring
 • Partiernes brug af marketingtaktikker og -strategier

Peter Munk Christiansen

Professor, Institutleder
M
H bygn. 1341, 212
P +4587165685
P +4530115340
 • Interesseorganisationernes politiske rolle
 • Partiernes påvirkning af borgernes holdninger

Bo Laursen

Lektor
M
H bygn. 2623, D109a
P +4528680824
P +4528680824
 • Interesseorganisationer og nyhedsmedierne

Pension og efterløn

Peder J. Pedersen

Professor emeritus
M
H bygn. 2632, 103
P +4587165549
P +4540925378
 • Tilbagetrænkning fra arbejdsmarkedet
 • Førtidspension

Nina Smith

Professor
M
H bygn. 2621, 1a
P +4587165565
P +4561701288
 • Beskyttelse af pensioner (i forhold til lovgivningsmagtens indgriben mv)

Politisk kommunikation, retorik og spin

Sinne B. Jakobsen

Sproglig konsulent
M
H bygn. 1443, 321
P +4587153507
P +4531770444
 • Politiske værdier
 • Retoriske strategier i værdikommunikation
 • Kommunikation om CSR/samfundsansvar
 • Virksomheder og offentlige organisationers engagement i CSR/samfundsansvar
 • Politisk PR
 • Medier og politik
 • Digitale medier og borgernes engagement 
 • Offentlig kommunikation
 • Public affairs
 • EU-kommunikationspolitik og -strategi
 • Hvem sætter dagsordenen i den offentlige debat?
 • Meider og politikere
 • Mediepåvirkning og holdningsdannelse
 • Politisk markedsføring 
 • Partiernes brug af marketingtaktikker og -strategier

Religion og politik

Skat

 • Skattereformer
 • Indkomstskat, selskabsskat og sundhedsskatter
 • Skat og sort arbejde

Skoleområdet

Simon Calmar Andersen

Professor
M
H bygn. 1340, 327
P +4587165725
P +4561666501

Sundhedspolitik

Sygefravær

Christa Thomsen

Professor
M
H bygn. 2623, D103a
P +4521763506
P +4521763506
 • Sygefraværssamtaler
 • Fastholdelseskommunikation
 • Virksomheders sociale ansvar

Terrorbekæmpelse

Trafik og infrastruktur

 • Samfundsøkonomisk vurdering af trafikprojekter

Udenrigspolitik og EU

 • Krigs- og sikkerhedspolitik
 • Dansk udenrigspolitik- og sikkerhedspolitik
 • Folkerettens regler for magtanvendelse
 • Irak og Afghanistan

Rasmus Brun Pedersen

Lektor
M
H bygn. 1332, 218
P +4587165613
P +4520856551

Bo Laursen

Lektor
M
H bygn. 2623, D109a
P +4528680824
P +4528680824
 • EU-institutionerne og nyhedsmedierne

Valgret

Velfærdsreformer og velfærdsstat

 • Styringsillusioner
 • Rettigheder versus pligter
 • Tab af ansvarlighed

Peder J. Pedersen

Professor emeritus
M
H bygn. 2632, 103
P +4587165549
P +4540925378
 • Velfærdsstatens økonomiske udfordringer

Vælgeradfærd

Rune Stubager

Professor
M
H bygn. 1341, 223
P +4587165694
P +4528693532
 • Valgkampens betydning
 • Partiskiftere