Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser MBA Søg om optagelse

Søg om optagelse

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på den fulde MBA uddannelse, så tilmelder du dig fag i forårssemesteret 2019 via mit.au.dk.
Tilmelding kan ske i perioden den 1. – 3. december 2018. Herefter lukker muligheden for tilmelding via mit.au.dk. 
Læs mere om tilmeldingen på din studieportal

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på MBA-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er den 3. december 2018.
Svar på ansøgninger kan forventes senest 4-6 uger efter ansøgningsfristen.  
Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker.

Optagelse på MBA-uddannelsen

Ansøg om at blive optaget på 1 eller flere fag på 2. semester af MBA-uddannelsen.

Fagene er udbudt som en del af den samlede uddannelse, og der ansøges dermed om optagelse på faget med indskrivning på den fulde uddannelse. Denne mulighed er for dig som på sigt forventer at gennemføre en hel MBA-uddannelse. 

Obligatoriske fag fra MBA

Valgfag fra MBA

Enkeltfag

Ansøg om at blive optaget på 1 eller flere enkeltfag på 2. semester af MBA-uddannelsen. Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele MBA-uddannelsen. Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen (med ansøgningsfrist 1. maj 2019), er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i efterårssemesteret 2019 samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Obligatoriske fag fra MBA

Valgfag fra MBA

Der er maksimalt plads til 45 deltagere pr. fag. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne ud fra følgende kriterier:

  • ansøgerens motiverede ansøgning
  • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
  • ansøgerens erhvervserfaring
  • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.