Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser MBA Søg om optagelse

Søg om optagelse

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på MBA-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er blevet forlænget til d. 8. august.
Svar på ansøgninger kan forventes efter ansøgningsfristen.  
Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker.

Optagelse på MBA-uddannelsen

Ansøg om at blive optaget hele 1. semester af MBA-uddannelsen eller på 1 eller 2 fag på enten 1. eller 3. semester af MBA-uddannelsen.

Fagene er udbudt som en del af den samlede uddannelse, og der ansøges dermed om optagelse på faget med indskrivning på den fulde uddannelse. Denne mulighed er for dig som på sigt forventer at gennemføre en hel MBA-uddannelse. 

Obligatoriske fag fra MBA

Valgfag fra MBA

Enkeltfag

Ansøg om at blive optaget på 1 eller 2 enkeltfag på 2. semester af MBA-uddannelsen. Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele MBA-uddannelsen. Hvis du så efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i det efterfølgende semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Obligatoriske fag fra MBA

Valgfag fra MBA

Adgangsbegrænsning vil blive foretaget ud fra følgende kriterier:

  • ansøgerens motiverede ansøgning
  • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
  • ansøgerens erhvervserfaring
  • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

N.B Faget Digital Innovation og Digital Transformation er begrænset til 40 studerende tilsammen på MBA og Master i it pga. organiseringen af study trip til New York. Selektionen vil ske med princippet ”først til mølle” blandt de kvalificerede ansøgere.