Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser MBA Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Studiestart

Medio august.

Ansøgningsfrist

1. maj og 1. december.

Undervisningssted

Hvert fagmodul afvikles over fire undervisningsgange – enten fredage eller lørdage med ca. tre ugers interval. Undervisningen afvikles på Aarhus BSS, Fuglesangs Allé.

E-læring

Mellem de enkelte undervisningsgange foregår diskussioner og aflevering af oplæg og opgaver på Blackboard, uddannelsens intranet. 

Sprog

Der undervises som hovedregel på dansk, hovedparten af litteraturen vil dog være på engelsk, og enkelte fag kan forekomme på engelsk. Ansøgere skal derfor være i stand til at følge et engelsksproget undervisningsforløb.

Niveau

Kandidatniveau.

Pris for MBA

Fra og med efteråret 2018 koster hvert undervisningsmodul 21.000 kr. og afhandlingen 36.000 kr. Undervisningsafgiften fra og med efteråret 2018 er 225.000 kr. Hertil kommer udgifter til materialer, litteratur og forplejning svarende til ca. 30.000 kr. for det samlede forløb. Der tages forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

For valgfaget 'Digital innovation og digital transformation' er prisen 30.000 kr.

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 260 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Kontakt

Student Services
Tlf: 87 16 40 26 (mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14) eller studentservices.bss@au.dk