Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser MBA Optagelseskrav

Optagelseskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgere har gennemført mindst:

  • en relevant bacheloruddannelse
  • en relevant professionsbacheloruddannelse
  • en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller
  • en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Der kan søges om dispensation, hvis ansøgeren har en anden uddannelse på tilsvarende niveau.

Ansøgeren skal endvidere have mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

 

Adgangsbegrænsning vil blive foretaget ud fra følgende kriterier:

  • ansøgerens motiverede ansøgning
  • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
  • ansøgerens erhvervserfaring, herunder relevant ledelseserfaring
  • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse