Søg om optagelse

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på den fulde Master i Skat, så tilmelder du dig fag i efterårssemesteret 2019 via mit.au.dk.
Tilmelding kan ske i perioden d. 1. – 15. maj 2019.  
Læs mere om tilmeldingen på din studieportal

For nye ansøgere

Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på Master i Skat, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er d. 3. juni 2019.

Ansøgninger modtaget inden ansøgningsfristen kan forventes behandlet 4-6 uger herefter.

Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side. Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert af de fag, du ønsker.

Du kan søge om optagelse på to måder: Du kan vælge at søge om optagelse på enkeltfag eller en fuld uddannelse. 

For ansatte i Skatteforvaltningen

For Skatteforvaltningens medarbejdere er ansøgningsfristen 15. maj - forlænget til 3. juni 
Efter ansøgning er det vigtigt, at du fremsender en mail med hvilke fag du har søgt til 
HR-kompetenceudvikling@ADST.dk. Hvis du bruger dette link kommer der en mail op, der bare skal tilrettes med dit navn og de fag, du har søgt.   

Søg om optagelse på masteruddannelsen

Du skal søge om optagelse på hele masteruddannelsen, hvis du ønsker at tage en fuld masteruddannelse og få eksamensbevis herpå. Selvom du søger om optagelse på hele masteruddannelsen, kan du selv tilrettelægge hvor mange fag du ønsker hvert semester. Du har ret til at færdiggøre uddannelsen inden for maksimalt 6 år regnet fra studiestart.

Søg om optagelse på enkeltfag

Du skal søge om optagelse på enkeltfag, hvis du ikke ønsker at læse en hel masteruddannelse, men kun et eller flere enkeltfag. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele masteruddannelsen, så er der mulighed for at søge om optagelse på hele uddannelsen. Vær opmærksom på at uddannelsen skal være afsluttet maksimalt 6 år efter indskrivning på det første fag fra uddannelsen.  

Der er maksimalt plads til 25 deltagere pr. fag. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter studieegnethed.
Følgende kriterier indgår i bedømmelsen af ansøgernes studieegnethed:

  • Ansøgerens erfaring indenfor fagområdet
  • Ansøgerens redegørelse for erhvervserfaring
  • Ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.