Søg om optagelse

Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december

Ansøgningsfristen til fag i efteråret 2017 er nu overskredet.

Det er muligt at eftertilmelde sig faget Videnskabsteori, Case Study frem til primo august 2017. Undervisningsstart er d. 21. august 2017. Kontakt Lotte Ganner Bech fra Executive Student Service for nærmere information. Mail: lgbech@au.dk og telefon 87 15 37 56.

Skriv dig op her for at få besked, når du igen kan søge om optagelse.

Forud for optagelsen kan universitetet fastsætte et maksimalt antal deltagere pr. modul. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter studieegnethed. Følgende kriterier indgår i bedømmelsen af ansøgernes studieegnethed:

  • Ansøgerens stillingsmæssige placering og funktion
  • Ansøgerens erfaring indenfor fagområdet
  • Ansøgerens redegørelse for erhvervserfaring
  • Ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.