Søg om optagelse

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på den fulde Master i Skat, så tilmelder du dig fag i forårssemesteret 2019 via mit.au.dk.
Tilmelding kan ske i perioden d. 1. – 15. november 2018. Herefter lukker muligheden for tilmelding via mit.au.dk. 
Læs mere om tilmeldingen på din studieportal

For nye ansøgere

Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på Master i Skat, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er d. 3. december 2018.

For SKATs medarbejdere er kan du efter aftale med din leder ansøge frem til 3. december 2018. Efter ansøgning er det vigtigt, at du fremsender en mail med hvilke fag du har søgt til HR-kompetenceudvikling@ADST.dk. Hvis du bruger dette link kommer der en mail op der bare skal tilrettes med dit navn og de fag du har søgt. 

Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side. Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert af de fag, du ønsker.

Du kan søge om optagelse på to måder: Du kan vælge at søge om optagelse på enkeltfag eller en fuld uddannelse. 

Ansøgninger modtaget inden ansøgningsfristen kan forventes behandlet 4-6 uger herefter.

Opdatering af ansøgningssystem

Der er vedligeholdelse på vores ansøgningssystem i perioden 19. november kl. 16.00 til d. 20. november kl. 8.00. Der vil desværre ikke være adgang til at ansøge i perioden.

Vi beklager ulejligheden.

Enkeltfag

Du skal søge om optagelse på enkeltfag, hvis du ikke ønsker at læse en hel masteruddannelse, men kun et eller flere enkeltfag. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele masteruddannelsen, så er der mulighed for at søge om optagelse på hele uddannelsen.

Fuld masteruddannelse

Du skal søge om optagelse på hele masteruddannelsen, hvis du ønsker at tage en fuld masteruddannelse og få eksamensbevis herpå. Du har ret til at færdiggøre fagene på uddannelsen inden for maksimalt 6 år regnet fra studiestart. Selvom du søger om optagelse på hele masteruddannelsen, så kan du godt læse et enkelt fag hvert semester.

Der er maksimalt plads til 25 deltagere pr. fag. Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter studieegnethed.
Følgende kriterier indgår i bedømmelsen af ansøgernes studieegnethed:

  • Ansøgerens erfaring indenfor fagområdet
  • Ansøgerens redegørelse for erhvervserfaring
  • Ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.