Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i Skat Praktiske informationer

Praktiske informationer

Studiekalender

Udbud af fag i 2018 og 2019

Ansøgningsfrist

Fristen er 1. juni hvert år for de fag, der starter i efteråret og 1. december hvert år for de fag, der starter i foråret. Der gøres opmærksom på, at ansøgningsfristen for SKATs medarbejdere er henholdsvis 15. maj og 15. november hvert år.

Undervisningssteder

Fagene udbydes over hele landet, og der tages hensyn til, hvorfra i landet de studerende kommer.

Vedr. advokater / advokatfuldmægtiges og revisorers efteruddannelse:

Undervisningen på Master i Skat opfylder betingelserne for efteruddannelse i §3 i Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige samt §3 i Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.

Den fulde masteruddannelse udgør i alt ca. 300 lektioner á 45 minutter, og de fleste fag kan tages som enkeltfag under begge bekendtgørelser.

Kontakt

Student Services

Tlf. 87 16 40 26 (mellem kl. 8-15)
E-mail: studentservices.bss@au.dk 

Undervisningsafgiften

Deltagerbetaling pr. fag kr. 10.750 og kr. 20.000 for masterafhandlingen. Pris for hele uddannelsen er ca. kr. 105.000. Desuden skal der påregnes udgifter til litteratur og forplejning.