Optagelseskrav

For at sikre det højeste faglige niveau og den bedste kvalitet i undervisningen tilstræbes det, at holdene ikke overstiger 25 deltagere.

Ansøgere skal:

 • have bestået en uddannelse på diplom-, bachelor- eller kandidatniveau og
 • have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse

Der er mulighed for at søge om dispensation, hvis ansøger har anden uddannelse på tilsvarende niveau.

Den typiske ansøger vil have en baggrund som:

 • HA(jur.)
 • HA(jur.) i skat
 • HA
 • HD (R)
 • HD (F)
 • Bach.jur.
 • Professionsbachelor
 • Cand.jur.
 • Cand.merc.jur.
 • Cand.merc.aud.

Merit og godkendelse af valgfag

Det er muligt at få godkendt et fag som valgfag, såfremt faget er taget på en anden masteruddannelse inden for det samme fagområde og med det samme antal ECTS-point. Forbehold: Faget må ikke ækvivalere et af de obligatoriske fag på uddannelsen.

Det er muligt at meritere et fag ind i stedet for et obligatorisk fag på uddannelsen, hvis dette fag er taget på en anden masteruddannelse inden for det samme fagområde og med samme antal ECTS-point og såfremt faget vurderes i store træk at ækvivalere det fag, der søges merit for.