Studerendes erfaringer

Helt konkret lader jeg mig ikke længere overbevise om, at noget er en fantastisk ide, bare fordi de har haft gode resultater med et projekt i fx Horsens. Jeg forholder mig langt mere kritisk og internationalt til forskningsresultater, forsøger at grave et lag dybere og gå bag om resultaterne.
 
Jeg ved alle synspunkter afhænger af perspektiv og alle perspektiver afhænger af standpunkt. Gennem studiet er jeg blevet bedre til, at se hvor andre står og mere bevidst vælge, hvor jeg selv vil stå.
 
Søren Holm, Forebyggelseskonsulent


Masteruddannelsen har for mig betydet en dybere og mere nuanceret forståelse af rusmiddelfeltet, der dagligt inspirerer og påvirker mig i mit arbejde som klinisk sygeplejerske i KABS.
 
Astrid Bay, Sygeplejerske


I en travl og engageret hverdag er det et privilegium at få lov til at træde et skridt tilbage og fordybe sig i forskellige temaer, der på mange måder har med den daglige virkelighed at gøre: Misbrugsverdenerne set fra mange forskellige vinkler.
 
Marianne Linnet, Speciallæge i almen medicin


Masteruddannelsen giver inden for de givne rammer frit valg på hylderne og er også derfor velegnet til flere faggrupper. Masteren er baseret på selvstændigt hjemmearbejde, da traditionel klassisk undervisning, på nær en række møder, ikke er en del af undervisningsplanen. IT-undervisningen er fleksibel og tager udgangspunkt i den enkeltes tidsmæssige muligheder. Og masteren giver mulighed for flere tidsfrister til dine opgaver.
 
Peter van Prooije, Pædagog