Søg om optagelse

Ansøgningen til fagene på Master i Narkotika- og alkoholindsatser er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side. Du kan først søge om optagelse på den fulde masteruddannelse senere, da den først bliver udbudt igen i september 2019.

Ansøgningsfristen for enkeltfag er forlænget til d. 8. august 2018.
Ansøgninger kan forventes behandlet umiddelbart efter fristen.

Enkeltfag

Du har mulighed for at søge om optagelse på enkeltfag fra Master i Narkotika- og Alkoholindsatser. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele masteruddannelsen, så er der mulighed for at søge om optagelse på hele uddannelsen, når uddannelsen udbydes igen.
Uddannelsen forventes udbudt igen i efterårssemestret 2019.

Der er et begrænset antal pladser til rådighed (max. 25 studerende pr. hold).

Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter følgende kriterier:

  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
  • relevansen af ansøgerens konkrete erhvervserfaringer inden for rusmiddelområdet
  • relevansen af ansøgerens motiverede ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.