Søg om optagelse

Ansøgningen til Master i Narkotika- og alkoholindsatser er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side. 

Ansøgningsfristen for efteroptaget er den 8. august 2019.

Svar på ansøgninger kan forventes hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.  

Søg om optagelse på masteruddannelsen

Du skal søge om optagelse på hele masteruddannelsen, hvis du ønsker at tage en fuld masteruddannelse og få eksamensbevis herpå. Du har ret til at færdiggøre uddannelsen inden for maksimalt 4 år regnet fra studiestart. 

Søg om optagelse på enkeltfag

Du har mulighed for at søge om optagelse på enkeltfag fra Master i narkotika- og alkoholindsatser. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele masteruddannelsen, så er der mulighed for at søge om optagelse på hele uddannelsen, når uddannelsen udbydes igen. Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 4 år fra første indskrivning på elementer fra uddannelsen. Uddannelsen forventes udbudt igen i efterårssemestret 2021.


Der er et begrænset antal pladser til rådighed (max. 25 studerende pr. hold).

Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter følgende kriterier:

  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
  • relevansen af ansøgerens konkrete erhvervserfaringer inden for rusmiddelområdet
  • relevansen af ansøgerens motiverede ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.