Praktiske oplysninger

Pris for Master i Narkotika & Alkohol indsatser

  • 70.000 kr.* for hele uddannelsen
  • 17.500 kr.* for første semester.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 260 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Studiestart

Studiestart september 2019

Ansøgning

Ansøgningsfrist juni 2019. 

Undervisningssted

En væsentlig del af undervisningen finder sted som e-læring, som den studerende følger fra sin egen pc. Herudover vil der være et 4-dages introduktionsmøde ved et af de samarbejdende universiteter, et 2-dages møde (ligeledes ved at af universiteterne) samt 2-3 samlinger (fredage) pr. semester i Aarhus.

Sprog

E-læring samt internetundervisning vil foregå på engelsk. Universitetsbaserede forelæsninger og gruppeundervisning på Aarhus Universitet samt vejledning vil foregå på dansk. En stor del af undervisningsmaterialet vil være på engelsk. Det kræves derfor, at den studerende har læsefærdighed i engelsk samt kan kommunikere skriftligt på engelsk i online sessioner med udenlandske studerende og undervisere.

Betaling

Deltagerbetalingen opkræves i fire rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der skal desuden påregnes udgifter til køb af faglitteratur samt rejser og ophold i forbindelse med møder i udlandet. Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Kontakt

Student Services

T:  87 16 40 26 (mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14)
E:   studentservices.bss@au.dk