Praktiske oplysninger

Studiestart

Studiestart september 2017

Ansøgning

Ansøgningsfrist 23. juni 2017. 

Undervisningssted

En væsentlig del af undervisningen finder sted som e-læring, som den studerende følger fra sin egen pc. Herudover vil der være et 4-dages introduktionsmøde ved et af de samarbejdende universiteter, et 2-dages møde (ligeledes ved at af universiteterne) samt 2-3 samlinger (fredage) pr. semester i Aarhus.

Sprog

E-læring samt internetundervisning vil foregå på engelsk. Universitetsbaserede forelæsninger og gruppeundervisning på Aarhus Universitet samt vejledning vil foregå på dansk. En stor del af undervisningsmaterialet vil være på engelsk. Det kræves derfor, at den studerende har læsefærdighed i engelsk samt kan kommunikere skriftligt på engelsk i online sessioner med udenlandske studerende og undervisere.

Pris

  • 70.000 kr. for hele uddannelsen
  • 17.500 kr. for første semester.

Deltagerbetalingen opkræves i fire rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der skal desuden påregnes udgifter til køb af faglitteratur samt rejser og ophold i forbindelse med møder i udlandet. Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Kontakt

Student Services

T:  87 16 40 26 (mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14)
E:   studentservices.bss@au.dk