Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten:

  • En relevant professionsbacheloruddannelse
  • En relevant akademisk bacheloruddannelse
  • En relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb

En relevant uddannelse er f.eks. socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, terapeut, fysioterapeut, BA i psykologi eller folkeskolelærer.

Herudover skal du have 2 års erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse med at arbejde med sociale, juridiske eller sundhedsmæssige problemer relateret til rusmiddelfeltet.

Da væsentlige dele af uddannelsen (e-læringsmodulerne) foregår på engelsk stilles der krav om engelsk på B-niveau. Bemærk, at alle eksamensopgaver kan afleveres på dansk.

Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne ift. adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Har du spørgsmål vedr. ovenstående, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon: 87 16 61 03 eller på mail: mnai@au.dk.