Indhold og opbygning

Master i narkotika- og alkoholindsatser giver dig rig mulighed for at vælge mellem forskellige moduler alt efter din interesse og din arbejdsplads behov. 

1. semester starter med et fem-dages introduktionsforløb til masteren og dets tematikker. Introduktionsforløbene er tidligere blevet afholdt i eksempelvis London, Aarhus og Alicante. Tematikkerne uddybes gennem et efterfølgende teoriforløb med hovedvægt på samfundsvidenskabelige teorier vedrørende rusmiddelbrug og afhængighed. 

2. semester giver en grundlæggende indsigt i de kvalitative og kvantitative videnskabelige forskningsmetoder, som ligger til grund for forskning og evalueringer på området. Herudover giver faget Evidensbaserede praksis dig mulighed for at fordybe dig i et af rusmiddelområdets mest aktuelle temaer.

3. semester gør det muligt at specialisere dig gennem valgfagene i forhold til interesse og behov fra din arbejdsplads.
På faget Indsatsområder: Behandling, forebyggelse, skadesreduktion og kontrol analyseres og diskuteres centrale indsatser på området.
Faget Brugerperspektiver gør den studerende i stand til kritisk og realistisk at vurdere og reflektere over centrale aspekter relateret til at involvere et brugerperspektiv i konkrete sociale indsatser.
På faget Dobbeltdiagnosticerede borgere præsenteres de studerende for problemstillinger og udfordringer, der kendetegner borgere, der både har alkohol og/eller stofproblematikker og psykiatriske problemstillinger.

4. semester består af det afsluttende masterprojekt, hvor du arbejder med din egen case, som belyses ud fra udvalgte teorier og perspektiver fra masteruddannelsen.