Indhold og opbygning

Master i narkotika- og alkoholindsatser giver dig rig mulighed for at vælge mellem forskellige moduler alt efter din interesse og din arbejdsplads behov. 

1. semester starter med et fem-dages introduktionsforløb til masteren og dets tematikker. Introduktionsforløbene er tidligere blevet afholdt i eksempelvis London, Aarhus og Alicante. Tematikkerne uddybes gennem et efterfølgende teoriforløb med hovedvægt på samfundsvidenskabelige teorier vedrørende rusmiddelbrug og afhængighed. 

2. semester giver en grundlæggende indsigt i de kvalitative og kvantitative videnskabelige forskningsmetoder, som ligger til grund for forskning og evalueringer på området. Herudover giver faget Evidensbaserede praksis dig mulighed for at fordybe dig i et af rusmiddelområdets mest aktuelle temaer.

3. semester gør det muligt at specialisere dig gennem valgfagene i forhold til interesse og behov fra din arbejdsplads.
På faget Indsatsområder: Behandling, forebyggelse, skadesreduktion og kontrol analyseres og diskuteres centrale indsatser på området.
Faget Brugerperspektiver gør den studerende i stand til kritisk og realistisk at vurdere og reflektere over centrale aspekter relateret til at involvere et brugerperspektiv i konkrete sociale indsatser.
På faget Dobbeltdiagnosticerede borgere præsenteres de studerende for problemstillinger og udfordringer, der kendetegner borgere, der både har alkohol og/eller stofproblematikker og psykiatriske problemstillinger.

4. semester består af det afsluttende masterprojekt, hvor du arbejder med din egen case, som belyses ud fra udvalgte teorier og perspektiver fra masteruddannelsen. 

Uddannelsens indhold