Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i Narkotika- og Alkoholindsatser

Master i

Narkotika og alkoholindsatser

Der er nyt optag på masteruddannelsen i september 2017, send din ansøgning senest 23. juni. 

Et uddannelsesløft på rusmiddelområdet

Inden for de senere år har der i stigende grad været fokus på nødvendigheden af et uddannelsesløft på rusmiddelområdet. Masteruddannelsen i narkotika- og alkoholindsatser er baseret på højt kvalificeret international undervisning og udviklet i samarbejde med Avogadro University i Italien, Middlesex University i England, Universidad Miguel Hernández og Center for Rusmiddelforskning, der er et tværfagligt forskningscenter ved Aarhus BSS.

Uddannelsen er for dig, der har praktisk arbejdserfaring inden for området og som ønsker at bygge ekstra teoretisk forskningsbaseret viden oven på.

Inden for narkotika- og alkoholområdet vil uddannelsen opkvalificere dig til at:

  • Implementere og lede indsatser
  • Kritisk vurdere forskning, politiske beslutninger og praksis
  • Evaluere, monitorere og vidensdele
  • Styrke din evne til at formidle ideer til forskellige målgrupper

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod dig, der arbejder inden for narkotika- og alkoholområdet. Organiseringen af området i Danmark er kompleks og indbefatter en række institutioner med forskellige opgaver. Målgruppen er derfor ansatte på en række forskellige områder:

  • det sociale område (personer med ansvar for indsatser på området - både på kommunalt og nationalt plan, socialarbejdere, personer i undervisningsstillinger)
  • behandlingsområdet (ledere og misbrugsbehandlere i både ambulant- og døgnbehandling)
  • det frivillige område (ledere og medarbejdere på væresteder, gadeplansprojekter og herberger)
  • sundhedsområdet (personer med ansvar for indsatser på området - både på kommunalt og nationalt plan, sygeplejersker/gadesygeplejersker, offentligt sundhedspersonale, personer i undervisningsstillinger)
  • retshåndhævelsesområdet (socialrådgivere, funktionærer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, behandlingskonsulenter i fængsler og arresthuse

 

 

 

Fakta om Master i narkotika- og alkoholindsatser

Ansøgningsfrist: 23. juni 2017
Studiestart: September 2017
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: Relevant bachelor eller tilsvarende
Økonomi: 70.000 kr. for hele uddannelsen 17.500 kr. for første semester.


Kontakt studievejledning

Programfuldmægtig: Helle G. Jensen
Tlf: 8716 6103 
Mail: hgjensen@au.dk 

Lektor: Bagga Bjerge
Tlf: 8716 5783
Mail: bb.crf@psy.au.dk

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om uddannelsen?

Er du Master-studerende?

Find studieinformation, link til Blackboard osv.

For indskrevne studerende
Aarhus Universitet's logo
samarbejdsuniversitet Amedo Amogardo
Samarbejdsuniversitet Miguel Hernande