Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i Miljø- og Energiret

Master i

Miljø- og Energiret

Master i Miljø- og Energiret er en toårig masteruddannelse på kandidatniveau, der giver deltagerne en høj faglig ekspertise og formelle kompetencer på det miljø- og energiretlige område samt en indføring i grundlæggende økonomiske og politologiske emner. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at give deltagerne en helhedsforståelse af de institutionelle og retlige rammer, der er bestemmende for udviklingen af miljø- og energireguleringen på internationalt, EU-, nationalt og brancheniveau.

Master i Miljø- og Energiret giver den færdige kandidat en helhedsforståelse af de retlige, politiske og økonomiske rammer på miljø- og energiområdet samt specialviden inden for miljø- og energiretten. Deltagerne får desuden generelle kompetencer til at anvende regler og retlige principper samt rådgive herom, i overensstemmelse med de krav, der stilles til juristers kendskab til regelanvendelse og skønsudøvelse.

Uddannelsen er baseret på det samfundsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljø, der eksisterer ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Master i Miljø- og Energiret er udviklet i tæt samarbejde med bl.a. uddannelsens Advisory Board, der repræsenterer potentielle aftager af kandidaterne.

Målgruppe
Uddannelsen er rettet mod alle, der arbejder med miljø- og/eller energispørgsmål i en rådgivningsvirksomhed, brancheorganisation, en offentlig myndighed, eller produktionsvirksomhed mv. Målgruppen er således ansatte i den offentlige såvel som den private sektor.

Fakta om uddannelsen

Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi: 125.000 kr. 


Kontakt studievejledning

Programfuldmægtig: Lotte Ganner Bech
Tlf: 87153756 
Mail: lgbech@au.dk

Studieleder: Birgitte Egelund Olsen
Tlf: 87164809
Mail: beo@law.au.dk

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om uddannelsen?

Er du Master-studerende?

Find studieinformation, link til Blackboard osv.

For indskrevne studerende

Samarbejdspartnere

Udannelsen udbydes i samarbejde med: