Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it Søg om optagelse

Søg om optagelse

Ansøgningen på Master i it er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side.

Ansøgningsfristen er den 3. december.
Svar på ansøgninger kan forventes 4-6 uger efter ansøgningsfristen.

Ansøg om optagelse på fagpakke


Ansøg om optagelse på enkeltfag

Da fagpakken It-projektledelse består af 3 enketfag er der mulighed for at deltage nedenstående enkeltfag, hvis man ikke ønsker at deltage i hele fagpakken.

Deltagelse i enkeltfaget "Udvikling af forretningsprocesser" forudsætter deltagelse i enkeltfaget "Ledelse af forretningsprocesser" fra samme fagpakke.  


Ansøg om optagelse på masterprojekt


Der er 50 pladser til rådighed pr. fagpakken. Såfremt der er flere ansøgere indgår følgende kriterier i udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere:

  • ansøgere, der tidligere er optaget på masteruddannelsen og har gennemført andre fagpakker har første prioritet
  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens erhvervserfaring inden for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens stillingsmæssige placering for fagpakkens emne.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.