Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it Søg om optagelse

Søg om optagelse

Ansøgningen på Master i It er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side.

Ansøgningsfristen til optag i foråret 2018 er d. 1. december 2017. Vi har forlænget ansøgningsfristen til d. 8. januar 2018 og ansøgninger modtaget efter den oprindelige frist kan forventes behandlet herefter.

Ansøg om optagelse på fagpakke


Ansøg om optagelse på enkeltfag

Deltagelse i enkeltfaget "It-strategi og governance" forudsætter deltagelse i enkeltfaget "It-organisation og ledelse" fra samme fagpakke.  


Ansøg om optagelse på masterprojekt


Der er 35 pladser til rådighed på fagpakken. Såfremt der er flere ansøgere indgår følgende kriterier i udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere:

  • ansøgere, der tidligere er optaget på masteruddannelsen og har gennemført andre fagpakker har første prioritet
  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens erhvervserfaring inden for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens stillingsmæssige placering for fagpakkens emne.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.