Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it Søg om optagelse

Søg om optagelse

Ansøgningen på Master i It er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side.

Ansøgningsfristen til optag i foråret 2018 er d. 1. december 2017.

Ansøg om optagelse på fagpakke


Ansøg om optagelse på enkeltfag

Deltagelse i enkeltfaget "It-strategi og governance" forudsætter deltagelse i enkeltfaget "It-organisation og ledelse" fra samme fagpakke.  


Ansøg om optagelse på masterprojekt


Der er 35 pladser til rådighed på fagpakken. Såfremt der er flere ansøgere indgår følgende kriterier i udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere:

  • ansøgere, der tidligere er optaget på masteruddannelsen og har gennemført andre fagpakker har første prioritet
  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens erhvervserfaring inden for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens stillingsmæssige placering for fagpakkens emne.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.