Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it It-projektledelse

It-projektledelse

Udbydes næste gang efterår 2018

Fagpakken henvender sig til dig, der arbejder som projektleder med ansvar for it-udviklingsprojekter eller it-implementeringsprojekter. Du har erfaring med projektledelse og grundlæggende projektstyringsteknikker, og du ønsker at styrke dine evner til at gennemskue, hvad der foregår i og omkring dine projekter.

Dine erfaringer kombineres med relevante teorier om organisation, ledelse, brugeradfærd, læring m.v., så du opnår større forståelse af, hvilke faktorer der kan få indflydelse på et projekts succes, og hvilke handlingsmuligheder man har som projektleder. I undervisningen bliver der løbende arbejdet med cases.

Fagpakken består af tre fag: Ledelse ift. beslutningstagere og underleverandører, ledelse ift. brugere og projektgruppen og it-projektledelse i praksis.

Fagpakkens fokus

It-projektledelse udvikler projektleders evne til at organisere, lede og gennemføre it-udviklings- og implementeringsprojekter. Fagpakken bidrager til nytænkning af projektledelse – Rethinking Project Management Agenda. Bag dette nye begreb ligger et ønske om at se på arbejdet med projektledelse ud fra flere perspektiver end blot den klassisk rationelle og den mere agile tilgang.

Fagpakken fokuserer på:

 • ledelse af udvikling af systemet og implementering i organisationen
 • ledelse i forhold til beslutningstagere og styregruppe
 • ledelse i forhold til samarbejdspartnere, underleverandører og outsourcingpartnere
 • ledelse af projektgruppen
 • ledelse i forhold til brugerne.

Under hvert emne inddrages relevante teorier om organisation, ledelse, brugeradfærd, læring m.v. for at give dig en dybere forståelse af, hvilke faktorer der kan få indflydelse på et projekts succes, og hvilke handlingsmuligheder man har som projektleder. Teorierne bliver sat i relation til dig og dine medstuderendes praktiske erfaringer, og der vil løbende blive arbejdet med cases.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. Læs om dem nedenfor.

Ledelse ift. beslutningstagere og leverandører

Faget beskæftiger sig med ledelse af analyse, design og gennemførelse af it-projekter. Der er fokus på valg af velegnet projektmodel og på ledelse i forhold til beslutningstagere, styregruppe og underleverandører.

Faget omfatter emner som:

 • Projektstrategier
 • Projektmodeller
 • Ledelse af underleverandører og partnere, herunder aftaler, samarbejde og koordinering
 • Interessenter og interessentanalyse
 • Benefit management og vurdering af succes
 • Effektiv projektorganisation.

Ledelse ift. brugere og projektgruppe

Faget beskæftiger sig med ledelse af it-projekter og har fokus på ledelse i forhold til de personer, der skal udvikle eller implementere it-systemet (projektgruppen) og de personer, der skal bruge systemet i organisationen.

Faget omfatter emner som:

 • Forskellige organiseringsformer af projektgruppen
 • Sammensætning af projektgrupper
 • Skabelse af high-performance teams
 • Organisatorisk forandring og ledelse heraf
 • Ledelse af globale teams
 • Forskellige implementeringsmodeller og deres konsekvenser.

It-projektledelse i praksis

Denne del af fagpakken er bygget op omkring en problemorienteret, praktisk opgave, hvori du får lejlighed til at anvende teorier fra fagpakkens to øvrige fag til at løse eller belyse en praktisk problemstilling/udfordring fra din egen virksomhed og dagligdag. Dette giver dig mulighed for at gå i dybden med egen organisation, projekttype eller interesseområde.

Udbytte
Efter at have gennemført enkeltfaget It-projektledelse i praksis vil du være i stand til at:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling – herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) og med afsæt i de gennemførte analyser
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker


Nyheder

12.12.2017 | Videnudveksling

Digital transformation: Er din næste chef en robot?

For at kunne konkurrere i den digitale verden, må virksomhederne forandre sig til selv at blive digitale. Det betyder nye jobtyper, krav til nye medarbejderfærdigheder, og nye måder at organisere sig på.

Jacob flohr Kristiansen, it-direktør, Sydbank

07.11.2017 | Uddannelsesnyhed

Skab værdi med it

Få kompetencer til at sikre, at it-investeringer bidrager til værdi for forretningen med fagpakken 'It-strategi og organisation' på Master i it.

Viser resultater 1 til 2 ud af 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste