Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it It i sundheds- og plejesektoren

It i sundheds- og plejesektoren

Udbydes næste gang efterår 2018

På denne fagpakke lærer du om sundhedsvæsenets karakteristika, hvorfor det kan være svært at implementere it i sundheds- og plejesektoren, og hvordan it-projekter styres. Du møder og diskuterer udfordringer og løsninger med andre, der står med tilsvarende opgaver og problemstillinger.

Fagpakken er målrettet ledere, mellemledere og projektmedarbejdere, der arbejder med implementering af it i private samt offentlige sundheds- og plejeorganisationer. Desuden retter fagpakken sig mod folk, der leverer it-systemer til sundheds- og plejesektoren.

Læs mere om fagpakken it i sundheds- og plejesektoren nedenfor. 

Fagpakkens fokus

Implementering af it-systemer i sundheds- og plejesektoren vil i løbet af de næste år øges markant med det formål at effektivisere levering af sundheds- og plejeservices og udnytte it-transformative egenskaber for at sikre gevinstrealisering både på kort og på lang sigt. Nye it-systemer betyder ofte, at der skal udformes nye arbejdsgange, og samtidig skal it-systemer tilpasses eksisterende arbejdsgange. Det giver udfordringer som stadigt flere medarbejdere i sundheds- og plejesektoren samt deres leverandører står overfor, når der satses på indførelse af sundheds-it.

Der er i den forbindelse et stærkt stigende behov for personer, der har et indgående kendskab til de specifikke udfordringer, som implementering af it i sundheds- og plejesektoren stiller, og for personer der har en forståelse for den bredere institutionelle kontekst, som sundheds- og plejeorganisationer befinder sig i.

På denne fagpakke lærer du om sundhedsvæsenets karakteristika, hvorfor det kan være svært at implementere it i sundheds- og plejesektoren, og hvordan it-projekter styres. Du møder og diskuterer udfordringer og løsninger med andre, der står med tilsvarende opgaver og problemstillinger.

Gennem fagpakken opnår deltageren viden og forståelse for teorier, metoder og modeller inden for følgende områder:

 • Implementeringsprocesser i sundheds- og plejesektoren
 • sundheds- og plejesektorens karakteristika som organisation
 • Arbejds- og procesbeskrivelser i sundheds- og plejeorganisationer
 • Institutionel kontekst for sundhedsvæsenets organisationer
 • Håndtering af interessenter i sundheds- og plejesektoren
 • Beskrivelse og måling af gevinstrealisering
 • Ledelses- og styringsudfordringer i sundhedsvæsenet
 • Projekthåndtering, blandt andet redskaber til at planlægge projektgennemførelse

Opbygning og undervisning

Fagpakken består af ét enkeltfag, der er normeret til 15 ECTS-point.

Undervisningen gennemføres som seminarer af én dags varighed, hvor der vil være oplæg fra underviserne, gruppearbejde og diskussioner.

Målgruppe

Fagpakken er målrettet ledere, mellemledere og projektmedarbejdere, der arbejder med implementering af it i private samt offentlige sundheds- og plejeorganisationer. Desuden retter fagpakken sig mod folk, der leverer it-systemer til sundheds- og plejesektoren.

Udbytte

Fagpakken kvalificerer den studerende til:

 • at blive en kompetent medspiller i implementeringsprocesser, dels ved at tilegne sig teori, dels ved at reflektere over egen praksis.
 • at forstå dynamikken og udfordringer i implementeringsprocesser
 • at kende forskellige teorier, metoder og modellers styrker og svagheder
 • at kunne vælge og argumentere for valget af teorier, metoder og modeller til håndtering og analyse af implementering af it

Derudover bliver den studerende i stand til at redegøre for de teoretiske og praktiske overvejelser, der ligger bag it-initiativerne. Den studerende vil kunne udføre dette arbejde på egen hånd og deltage i teamwork i løsningen af arbejdsopgaverne.

Fagpakkens indhold

Fagpakken indledes med et kick-off seminar 26. august 2016.

Fagpakken består af ét enkeltfag: ”It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering”

Seminarer i 2016

Eksamen

  September    

Oktober  

November         

December        

Januar 2017

 9.-10. september  

7.-8. Oktober  

 

11.-12. november 

 

2.-3. december

19.-20. januar

 

 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som seminarer af to dags varighed, hvor der vil være oplæg fra underviserne, gruppearbejde og diskussioner.

Fagansvarlig

Fagpakken er udviklet af Lektor Claus Bossen fra Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet, Arts i samarbejde med Lektor Jeppe Nielsen fra Institut for Marketing og Management ved Aarhus BSS.

Claus Bossen inddrager bl.a. kolleger fra andre universiteter og praktikere med kernekompetencer inden for de forskellige emner.

Nyheder

12.12.2017 | Videnudveksling

Digital transformation: Er din næste chef en robot?

For at kunne konkurrere i den digitale verden, må virksomhederne forandre sig til selv at blive digitale. Det betyder nye jobtyper, krav til nye medarbejderfærdigheder, og nye måder at organisere sig på.

Jacob flohr Kristiansen, it-direktør, Sydbank

07.11.2017 | Uddannelsesnyhed

Skab værdi med it

Få kompetencer til at sikre, at it-investeringer bidrager til værdi for forretningen med fagpakken 'It-strategi og organisation' på Master i it.

Viser resultater 1 til 2 ud af 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste