Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it Digital Innovation og Digital Transformation

Digital Innovation og Digital Transformation

Udbydes første gang i efteråret 2018

På denne fagpakke lærer du at identificere muligheder for digital innovation, planlægge og implementere digitale innovationer og eksekvere de nødvendige transformationer (digital transformation), der skal til for at udnytte og værdisætte digital innovation. Dvs. du lærer at bygge bro mellem virksomhedens digitale strategi, it-strategi og forandringsledelse, så du kan udnytte de digitale muligheder til at transformere din virksomhed.

Fagpakken er for dig, der skal oversætte digital strategi til handling. Du arbejder typisk med digital strategi, it-strategi eller med ledelse af it, eller du har et ønske herom.

Læs mere om fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation nedenfor.

Fagpakkens fokus

Denne fagpakke giver indsigt i feltet digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggøre de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker med henblik på at drage gavn af disse nye digitale innovationer.

Fagpakken tager udgangspunkt i nye digitale produkter og serviceorienterede produkter og bygger bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse. Fagpakken fokuserer på:

 • Digital innovation
 • Nye digitale forretningsmodeller
 • Økonomiske aspekter i digitale innovationer
 • Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
 • Digital transformation
 • Nye arbejdsformer
 • Politiske aspekter i digital innovation


Fagpakken er organiseret omkring tre "perioder". Læs om dem nedenfor.

 

 

Basiselementerne i digital innovation og digital transformation

Fagpakken indledes af en intensiv kickoff-dag, hvor deltagerne går i dybden med specifikke basiselementer fra både digital innovation og digital transformation. Du vil også blive inspireret af erfaringer fra virksomheder, som har leveret excellente resultater gennem digital transformation.

Studietur i uge 44

Det væsentligste element i fagpakken er en intensiv studietur til New York i uge 44. Studieturen består af tre dages undervisning af førerende eksperter fra Columbia University og to dage med faglige virksomhedsbesøg til bl.a. medienetværket Omnicom Media Group, flyselskabet JetBlue, bryllupsplanlægnings-platformen The Knot, og entreprenørvirksomheden Turner Construction. Derudover vil der være sociale arrangementer i løbet af ugen, hvor du får rig mulighed for at udvide dit netværk, bl.a. middag på Columbia Faculty Club.

Emner vi beskæftiger os med på studieturen:

 • Digital Economy - Consumerization and Digital Transformation
 • Developing Risk Models for Disruption
 • Digital platforms
 • Drawing Lessons Learned from Case Studies
 • Managing the Digital Driven Business - Developing a Digital Strategy
 • Managing the Digital Driven Business - Managing Change in Behavior
 • Smart Cities – The Role of Government
 • Smart Cities – Growth of Mobility
 • Student cases

Rejseomkostningerne til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr., er ikke indregnet i fagpakkens pris.

I tilfælde af at deltagerne ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet.

Selvstændigt projekt

Til slut skal deltagerne arbejde på et selvstændigt projekt med vejledning, hvor teorier fra faget skal afprøves i egen praksis.

Projektforløbet inkluderer en dags undervisning, der består af en opsummering af studieturen samt undervisning i projektmetode.

For at få adgang til projektforløbet, skal de studerende aflevere en omfattende problemformulering (ca. 4 til 5 sider), som baseres på erfaringer og viden akkumuleret på studietur.

Projektet afslutter fagpakken.

Pris

Prisen for fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation er 30.000 kr.* Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal påregnes udgifter til studieturen til New York, der beløber sig til ca. 10.000 kr.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 690 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Undervisningskalender

Fagpakken består af en kickoff-dag, en dags undervisning, der består af en opsummering af studieturen og undervisning i projektmetode, samt en uges studietur til Columbia University i New York.

Download undervisningskalenderen for Digital Innovation og Transformation i efteråret 2018