Søg om optagelse

Du søger om optagelse på Master i digital innovation gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de farvede knapper på denne side. Du kan enten søge ind på den fulde Master i digital innovation eller søge ind på enkeltfag fra uddannelsen.

Ansøgningsfristen er den 3. juni 2019.
Ansøgninger kan forventes behandlet 4-6 uger efter ansøgningsfristen.

Søg om optagelse på masteruddannelsen

Du skal søge om optagelse på hele masteruddannelsen, hvis du ønsker at tage en fuld masteruddannelse og få eksamensbevis herpå. 
Du har ret til at færdiggøre uddannelsen inden for maksimalt 6 år regnet fra studiestart.

Søg om optagelse på enkeltfag

Du har mulighed for at søge om optagelse på enkeltfag fra Master i digital innovation. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele masteruddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på hele uddannelsen, når uddannelsen udbydes igen. Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 6 år fra første indskrivning på elementer fra uddannelsen.
Uddannelsen forventes udbudt igen i efterårssemestret 2020.


Der er maksimalt 50 pladser på holdet. Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er ledige pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  • argumenteret interesse for fagområdet
  • tidligere erfaringers relevans for studiet
  • redegørelse for interesse

Optagelsesudvalget vurderer de enkelte ansøgninger på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.