Søg om optagelse

Du søger om optagelse på Master i Digital Innovation gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er forlænget til d. 8. januar 2018

Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side. 

Du kan søge om optagelse på enten hele uddannelsen eller på enkeltfag.

Enkeltfag

Du skal søge om optagelse på enkeltfag, hvis du ikke ønsker at læse en hel masteruddannelse, men kun et eller flere enkeltfag. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele masteruddannelsen, så er der mulighed for at søge om optagelse på hele uddannelsen, når uddannelsen udbydes igen om forventelig to år.

Fuld masteruddannelse

Du skal søge om optagelse på hele masteruddannelsen, hvis du ønsker at tage en fuld masteruddannelse og få eksamensbevis herpå. Det er muligt at søge om optagelse på den fulde uddannelse i efteråret 2017 og igen i efteråret 2019, når uddannelsen forventelig udbydes igen.
Du skal have afsluttet uddannelsen senest 6 år efter at være påbegyndt denne.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er ledige pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  • argumenteret interesse for fagområdet
  • tidligere erfaringers relevans for studiet
  • redegørelse for interesse.

Optagelsesudvalget vurderer de enkelte ansøgninger på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.