Søg om optagelse

Du søger om optagelse på enkeltfag på Master i Digital Innovation gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Du får adgang til de specifikke ansøgningsskemaer gennem de blå knapper på denne side. Du kan først søge om optagelse på den fulde masteruddannelse senere, da den først bliver udbudt igen primo februar 2020.

Ansøgningsfristen er forlænget til d. 8. august 2018
Ansøgninger modtaget inden ansøgningsfristen kan forventes behandlet hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Enkeltfag

Du har mulighed for at søge om optagelse på enkeltfag fra Master i Digital Innovation. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag. Hvis du senere ønsker at tage hele masteruddannelsen, så er der mulighed for at søge om optagelse på hele uddannelsen, når uddannelsen udbydes igen. 
Uddannelsen forventes udbudt igen i forårssemestret 2020.

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er ledige pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  • argumenteret interesse for fagområdet
  • tidligere erfaringers relevans for studiet
  • redegørelse for interesse.

Optagelsesudvalget vurderer de enkelte ansøgninger på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.