3. semester

Forretningsstrategi, værdiskabelse og forandring

Formålet med faget er at give den studerende kompetencer til at arbejde med innovation og forretningsudvikling med it i et større perspektiv, holde et konstant fokus på at skabe forretningsmæssig værdi og håndtere forandringsledelse i forbindelse med implementering af it-baserede forandringer.

Faget beskæftiger sig med:

 • Strategi begreber og strategi i praksis
 • Virksomhedsarkitektur som strategi
 • Forretningsmodeller og forretningsmodelinnovation
 • IT-Governance og projekt portefølje ledelse
 • Klassisk økonomi i forbindelse med digitale produkter
 • Alternativ værdi skabelse så som digital aktivisme, æstetik og innovation i historisk
 • perspektiv
 • Gevinst realisering
 • IT drevet forandringsledelse
 • Evaluering af forandringsledelse

Undervisning og eksamen

 • Undervisning: Seminarer med en kombination af forelæsninger, gruppediskussioner baseret på deltagernes erfaringer og cases. Derudover skriftlige hjemmeopgaver og projekt med individuel vejledning.
 • Prøve: Individuel mundtlig prøve baseret på skriftlig rapport, ekstern censur, Karakter efter 7-trinsskalaen

Ledelse og organisering af innovation

For at forstå, hvordan nogle virksomheder bliver gode til innovation, må vi forstå de praksisser og processer, der udgør en organisations innovationskapacitet. Det er målet for dette fag at opnå denne forståelse. Faget har fokus på, hvordan man effektivt kan organisere for at opnå innovation. Der er vægt på at forstå, anvende og tilpasse forskellige frameworks designet til at fange og forklare naturen af innovation og ledelse af innovation.

Faget beskæftiger sig med:

 • Nøglebegreber, temaer og definitioner i forbindelse med ledelse af innovation
 • Organisatorisk design og strukturer ved ledelse af innovation
 • Innovations procesmodeller og brugerdreven innovation
 • Skabelse og integration af viden
 • Sociale og organisatoriske netværks betydning i innovationsprocessen
 • Ledelse af radikal innovation
 • Måling på ledelse af innovation
 • Open source netværkskultur

Underviser

Undervisning og eksamen

 • Undervisning: Kurset baseres på udvalgt litteratur, case-analyser, case-diskussioner og forelæsninger.
 • Prøve: Bunden hjemmeopgave på max. 15 sider, intern censur, karakter efter 7-treinsskalaen