Indhold og opbygning

Formålet med masteruddannelsen er at give dig kompetencer, som gør dig i stand til at innovere, tænke radikalt nyt, udvikle og skabe ny digital forretning i samarbejde med andre interessenter, for eksempel brugere, virksomheder i din supply chain, it-konsulenter og medarbejdere/kolleger.

Inden for alle fagområder, organisationer og brancher er der i dag et hav af muligheder med digitale værktøjer. Integration af digitale kompetencer og it- specialistviden på den ene side og anden professionel faglighed på den anden side er altafgørende for kvaliteten og nyskabelsen i de løsninger, der udvikles.

Der er behov for at:

  • Tænke i helt nye forretningsmodeller og mere brugerorienterede holistiske løsninger
  • Forbedre service, forøge produktivitet, skabe bedre kundeoplevelse, samt skabe værdi for forbrugere, kunder og borgere
  • Skabe nye løsninger i et globalt, tværfagligt og tværkulturelt samarbejde.

Det er målet, at masteruddannelsen vil give dig kompetencer til at håndtere disse udfordringer gennem:

  • Indsigt i informationsteknologi og evne til at vurdere nye digitale og teknologiske muligheder
  • Evne til systematisk at vurdere muligheder for forandring
  • Evne til at deltage i eller styre udviklings- og forandringsprocesser i samarbejde med brugere og i samarbejde med it-specialister
  • Fokus på at skabe værdi for virksomheden og kunderne.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over to år (fire semestre) svarende til 60 ECTS-point (1 årsværk). Hvert modul udgør 15 ECTS-point (0,25 årsværk).

Uddannelsen består af fire moduler, hvoraf det sidste er et afgangsprojekt (modul 4). Modul 1, 2 og 3 skal bestås før modul 4. Det er muligt at tage enkeltmoduler uden at tage hele uddannelsen; undtaget er afgangsmodulet. Uddannelsen opbygges af et modul pr. semester i 4 semestre.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år, men du kan vælge at gennemføre afgangsprojektet (modul 4) som heltidsuddannelse.

Uddannelsens indhold og opbygning

Sprog

Der undervises som hovedregel på dansk, men enkelte fag kan forekomme på engelsk ligesom dele af litteraturen vil være på engelsk.

Deltagerne skal derfor være i stand til at følge et engelsksproget undervisningsforløb.