Betaling

Pris for Master i Digital Innovation

Prisen for masteruddannelsen er

  • 21.000 kr.* pr. semester (15 ECTS)
  • 84.000 kr.* for hele masteruddannelsen

Ønsker du at tage enkeltfag er prisen:

  • 7.000 kr.* for et 5 ECTS fag
  • 14.000 kr.* for et 10 ETCS fag

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 495 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Obligatorisk forplejningsgebyr på 1-3. semester

(Masterafhandlingen er undtaget)

  • 1.860 kr. for et 10 ECTS fag
  • 930 kr. for et 5 ECTS fag

Forventede udgifter til litteratur

  • Ca. 500 kr. pr. fag.