Anbefalinger

Foto: Agnete Schlichtkrull

Teknologiforståelse bliver afgørende for fremtidens digitale service

"Danmark er jo internationalt set langt fremme, når det gælder digitalisering. Det er vi bl.a., fordi vi har en meget it-parat befolkning, og fordi vi tidligt har haft store ambitioner for digitaliseringen af den offentlige sektor. Hvis vi skal udvikle vores førerposition yderligere – og det skal vi! - skal vi have adgang til dygtige medarbejdere, som kan kombinere forretning og it, og som dermed kan stå i spidsen for at udvikle digitale løsninger, som giver værdi for både brugerne og for den fælles pengekasse. Det gælder både medarbejdere hos os i den offentlige sektor – og medarbejdere, som er ansat hos de leverandører, som leverer it-løsninger til os.”

Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Kompetencer i grænselandet mellem forretning og it

"Forretningsmæssig succes afhænger af evnen til at koble de forretningsmæssige strategier med de muligheder, som teknologien stiller til rådighed. Vi har brug for hele tiden at forny forretningen, nye produkter, nye måder at betjene kunderne på, og meget innovationskraft kommer af at udnytte de muligheder, teknologien giver. Derfor er der brug for kompetencer i grænselandet mellem forretning og it, som netop masteruddannelsen i digital innovation tilbyder.”

Lilian Mogensen, Koncerndirektør i ATP - Administrationsforretning og HR