Praktiske oplysninger

Studiestart

Executive Master i Corporate Communication udbydes næste gang med studiestart i februar 2017. I månederne op til hvert holdoptag vurderer et optagelsesudvalg de ansøgninger, der modtages i ansøgningsperioden.

Ansøgningsfrist

Vi optager løbende deltagere til Executive Master i Corporate Communication med studiestart i februar 2017.

Undervisningssted

Seminardage afholdes på Aarhus BSS.

Internater og sommerskoler afholdes på eksterne kursuscentre i trekantområdet, sommerskoler kan dog også henlægges til udlandet.

Sprog

Der undervises primært på dansk, men med dansk- og engelsksproget litteratur.

Betaling og priser for Executive Master in Corporate Communication

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Prisen er 145.000 kr. Derudover ca. 50.000 kr. til internater, sommerskoler, litteratur mv.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail  til  evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Maksimal studietid

Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 6 år fra første indskrivning på uddannelsen, som er den maksimale uddannelsestid iht. masterbekendtgørelsen.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Student Services, hvis du ønsker at vide mere om indhold, forløb eller andet vedr. masteruddannelsen:
Mail:  studentservices.bss@au.dk

Telefon: 87 16 40 26 (mandag-torsdag, kl. 8-15, fredag kl. 8-14)