Optagelseskrav

Optagelse kræver en bestået videregående uddannelse på diplom-, bachelor- eller kandidatniveau inden for:

  • Virksomhedskommunikation
  • Medievidenskab
  • Økonomi
  • Journalistik
  • Sprog og retorik
  • Statskundskab
  • Eller anden uddannelse, hvori kommunikation indgår som en selvstændig disciplin.

Desuden kræver optagelse på masteruddannelsen minimum to års relevant erhvervserfaring efter opnået adgangsgivende uddannelse. Ansøgere kan blive indkaldt til en personlig samtale.