Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Executive Master i Corporate Communication Indhold og opbygning Ledelse og kommunikation i et internt perspektiv (2. semester)

Ledelse og kommunikation i et internt perspektiv (2. semester)

  • Daglig ledelseskommunikation
  • Kultur og værdibaseret ledelse
  • Videndeling og sociale netværk
  • Employer branding
  • Forandringsledelse og forandringskommunikation

Selv om vi i hele uddannelsen har integrationen af organisationens samlede kommunikation som omdrejningspunkt, sætter vi i dette semester fokus på den interne ledelse og kommunikation. En god sammenhæng mellem intern kommunikation, organisationens kultur og værdigrundlag er et nødvendigt afsæt for den eksterne kommunikation, som vi skal beskæftige os med på tredje semester.

Under den interne dimension skal vi beskæftige os med den daglige ledelseskommunikation, herunder aspekter som formel og uformel kommunikation, organisationskultur og mangfoldighedsledelse, organisationspsykologi og "the management of meaning", intern værdibaseret ledelse, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Organisationer i dag har brug for konstant at kunne tilpasse sig det omgivende samfunds nye udfordringer – teknologisk såvel som internationalt, derfor ser vi også på emner som forandringsledelse og forandringskommunikation.

Medarbejdere skal være gode medspillere i en sådan udviklingsproces, og vi anlægger derfor et HRM- og HRD-perspektiv på den interne kommunikation.

Tilbage til oversigten