Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Executive Master i Corporate Communication Indhold og opbygning Ledelse og kommunikation i et eksternt perspektiv (3. semester)

Ledelse og kommunikation i et eksternt perspektiv (3. semester)

  • Image- og omdømmeledelse
  • Oplevelsesøkonomi og corporate marketing
  • CSR og miljøkommunikation
  • Medie og Issues Management
  • Kriseledelse og krisekommunikation

I det tredje semester flytter vi fokus over på ledelse og kommunikation i et eksternt perspektiv. Vi skal se nærmere på teorier, modeller og praktiske metoder til skabelse og bevarelse af et godt image og omdømme og til udvikling af brandingstrategier. Hvordan skal der kommunikeres i specifikke situationer og til specifikke stakeholdere er centrale spørgsmål, som vi skal have redskaber til at kunne afdække.

Konkret betyder det, at vi skal arbejde med at analysere, realisere, måle og evaluere sædvanlige kampagner og kommunikationsstrategier i forhold til f.eks. forbrugere og kunder, investorer, medier, NGO'er, politiske myndigheder og den brede offentlighed. Vi skal se nærmere på nyeste samfundsteorier og nye medier, på CSR, bæredygtighed og cause related marketing, på issues management, oplevelsesøkonomi og nyeste PR- og marketingformer.

Vi skal ikke blot se på nye ledelses- og kommunikationsformer til skabelse og bevarelse af et godt image og omdømme i den daglige kommunikation, men også i en usædvanlig situation, hvor organisationens image og omdømme måtte være truet som følge af en ulykke, en økonomisk krise eller en medieskabt krise.

Professor Anne Ellerup Nielsen her en introduktion til CSR og CSR kommunikation.

 

Professor Finn Frandsen giver her en introduktion til Issues Management.