Indhold og opbygning

Executive Master i Corporate Communication er en 2-årig deltidsuddannelse fordelt på fire semestre, hvoraf det fjerde er afsat til udarbejdelse af masterafhandlingen.

Corporate branding, forandringsprocesser, kriser, dynamiske interessenter, CSR, nye sociale medier, måling af kommunikation og samtænkning af intern og ekstern kommunikation er nogle af de udfordringer, som en Executive Master i Corporate Communication kan ruste deltagerne til at møde. Fagene bygger på de nyeste teorier og redskaber og udvikles dynamisk i takt med udviklingen inden for kommunikation og ledelse.

Læs mere om uddannelsens elementer her eller naviger i venstremenuen.