Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning Søg om optagelse

Søg om optagelse

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på HD-uddannelsen, skal tilmelde sig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk 1.-14. november 2017. Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder dig fag i det kommende semester, kan du få nærmere information i selvbetjeningsguiden. Tilmeldingen er tilgængelig  fra 1. november 2017.

Hvis du ikke har nået at tilmelde dig via selvbetjening vil der være mulighed for tilmelding igen i perioden 17.-20. november 2017.  

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er d. 1. december
Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker.

Enkeltfag

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i efterårssemestret 2018 samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag. HD-uddannelsens fag er også velegnede som separate efteruddannelsestilbud.

Adgangskrav

  • For at blive optaget på HD 1. dels fag skal ansøger have bestået en gymnasial eksamen.
  • Alle, der opfylder de almindelige krav til optagelse på HD 2. del, kan benytte dette efteruddannelsestilbud, men adgang til enkeltfag på HD 2. del er udvidet til at omfatte ansøgere med en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring.
    NB! Du skal have udfyldt og indsendt en underskrevet arbejdsgivererklæring, før du kan optages på HD 2. del. Hent skema til arbejdsgivererklæring.

Fagudbud for foråret 2018 samt link til ansøgning findes herunder:

Supplering til kandidatuddannelsen i revision

Med en HD(R) eller en HD(F) skal der suppleres med 10 ECTS-point i finansiering og 10 ECTS-point i marketing for at få adgang til kandidatuddannelsen i revision.