Priser

Priser gældende fra 18.03.2015 - ændringer kan forekomme.

HD 1. del

Erhvervsøkonomi kr.   9.000,-
Samfundsøkonomi kr.   6.000,-
Dataanalyse kr.   3.000,-
Erhvervsret kr.   3.000,-
Valgfag (2 stk.) kr.   6.000,-
Erhvervsøkonomisk metode kr.   3.000,-
Afsluttende projektopgave kr.   6.000,-
Pris for hele HD 1. del bestået efter 2 år kr.  36.000,-

Ovennævnte priser er ved holdstørrelser på 15 studerende eller mere. I særtilfælde kan mindre hold komme på tale (dog ikke under 10 studerende) mod merbetaling.

 

HD 2. del

HD Marketing Management (HD-A), HD Organisation og Ledelse (HD-O) og HD Regnskab og økonomistyring (HD-R), HD Finansiel rådgivning, pr. semester kr.    15.000,-

Pris for hele HD 2. del bestået efter 2 år

kr.  60.000,-

Ovennævnte priser inkluderer undervisning, opgaver og eksamen (3 eksamensforsøg).  

Efteruddannelse HD 2. dels-kurser

Pr. ECTS-point

 

kr.    1.000,-