Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning Optagelseskrav

Optagelseskrav

Billede af hvide bygninger

 

Optagelseskrav på HD 1. del

Ansøgere, der har bestået en adgangsgivende eksamen (studentereksamen, HF, HTX, HHX, EUX eller tilsvarende), har adgang til HD 1. del. Uddannelseslederen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte krav.

Optagelseskrav på HD 2. del

Du har adgang til HD 2. dels modulerne, hvis du har bestået en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • Finansbachelor
 • Finansøkonom
 • Akademimerkonom i International Handel og Markedsføring. Fagene Statistik, Global økonom (Samfundsøkonomi), Erhvervsøkonomi og Erhvervsret skal være bestået i forbindelse med uddannelsen og/eller som et supplement til denne. Der stilles krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra HD 1. del, 3. semester.
 • Akademimerkonom i Økonomi- og Ressourcestyring. Fagene Statistik, Global økonom (Samfundsøkonomi), Erhvervsøkonomi og Erhvervsret skal være bestået i forbindelse med uddannelsen og/eller som et supplement til denne. Der stilles krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra HD 1. del, 3. semester.
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning med linjespecifikke krav
 • Business Controller/Financial Controller. Ved start på uddannelsen som Financial Controller før august 2013 skal valgfaget Videregående Dataanalyse være bestået. Alternativt skal Dataanalyse på HD 1. del være bestået. Der er ingen suppleringskrav for studerende, der har påbegyndt uddannelsen Financial Controller fra og med august 2013.
 • Erhvervsøkonomisk Bachelor med suppleringskrav
 • Jordbrugsteknologiuddannelser med suppleringskrav
 • Markedsøkonom. Fra og med optaget i 2013 forudsætter direkte adgang til HD 2. del et
  suppleringskrav om faget Erhvervsøkonomisk Metode.
 • Markedsføringsøkonom. Uddannelsen skal omfatte – alternativt suppleres med – fagene Driftsøkonomi og Statistik. Hvis de supplerende fag tages på HD 1. del vil det svare til fagene Erhvervsøkonomi & Dataanalyse. Fra og med optaget i 2013 skal der endvidere suppleres med faget Erhvervsøkonomisk Metode.
 • Professionsbachelor i Jordbrugsvidenskab med suppleringskrav

Krav om erhvervserfaring

Desuden gælder for optag på alle 2. dels-specialer, at uanset hvilken uddannelse du har, skal du sideløbende eller efter den adgangsgivende eksamen have haft mindst to års relevant erhvervserfaring.

Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner.

Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men her kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.