Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Regnskab og økonomistyring (HD-R)

Læs Regnskab og Økonomistyring på HD 2. del

Kom til informationsmøde og få mere at vide om uddannelsen.

Læs Regnskab og Økonomistyring på HD 2. del

Formål

Formålet med HD 2. del er at give  viden om og forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode på et niveau, der kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt kunne varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område.

For HD linjen i Regnskab og økonomistyring (HD-R) skal sikre, at du opnår faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau med henblik på at deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger i praksis vedrørende virksomheders økonomiske styring og eksterne rapportering. Kvalifikationerne tilvejebringes via træning i identifikation, formulering, analyse og løsning af økonomistyrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på ledelsesniveau.  

Du bliver i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, som konsulent eller revisor. Herudover skal de studerende besidde kompetencer der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i tværfunktionelle samarbejder med såvel eksterne specialister som personer i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomiske og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.

Uddannelsens opbygning

Klik på det enkelte kursus for at få en kursusbeskrivelse.

1. semester
2. semester 3. semester 4. semester
Eksternt regnskab (10 ECTS) Økonomistyring (10 ECTS) Valgfag (5 ECTS) Afhandling (15 ECTS)
Strategisk ledelse (5 ECTS) Skatteret (5 ECTS) Valgfag (5 ECTS)
Praktisk seminar
(5 ECTS)

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: Ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: 60.000 kr.

Kontakt studievejledning

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
8716 6217
Træffetider:
10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage:
Uge 36:
Fredag d. 8/9
Uge 37
: Mandag d. 11/9 og fredag d. 15/9
Uge 38: Onsdag d. 20/9 og fredag d. 22/9
Uge 39: Mandag d. 25/9
Uge 40: Onsdag d. 4/10 og fredag d. 6/10

For henvendelser af rent administrativ karakter, kan du henvende dig til Aarhus BSS studieservice.

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?