Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Organisation og ledelse (HD-O) Strategi og forretningsudvikling

Strategi og forretningsudvikling

Strategi handler kort fortalt om sikring af organisationers og virksomheders eksistensberettigelse og udvikling. Formålet med faget er:

 • at give den studerende indsigt i den teoretiske udvikling inden for fagområdet
 • at give den studerende et indgående kendskab til relevante analyse-, udviklings- og implementeringsværktøjer
 • at give den studerende forståelse for forretningsudviklingsperspektivet, der sætter fokus på koblingen mellem analyse og fremtidige udviklingsmuligheder
 • at give den studerende en forståelse for betydningen af, at strategier kan kommunikeres, så medarbejderne kan deltage aktivt i implementeringsprocessen
 • at sætte den studerende i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at gennemføre strategiske analyse- og udviklingsarbejder.

Indhold

Hovedelementerne i det faglige indhold kan sammenfattes under følgende overskrifter:

 • Introduktion til strategi og forretningsudvikling
 • Teoriskoler inden for strategiområdet, herunder hhv. præskriptive og emergente tilgange til strategiarbejdet
 • Analyser af organisationens nær- og fjernmiljø, herunder markeds- og konkurrentanalyser
 • Analyser og vurderinger af organisationens ressourcer, herunder identificering og vurdering af kompetencer og kapabiliteter
 • Udarbejdelse af formål, mission, vision og strategiske mål af såvel kvantitativ som kvalitativ karakter
 • Udvikling og formulering af strategiske muligheder
 • Teorier og metoder til evaluering af og valg mellem forskellige udviklingsmuligheder
 • Implementering

Pædagogisk valg

Forelæsninger og casebehandling. Som led i undervisningen skal de studerende - enkeltvis eller i grupper - påregne at skulle medvirke ved udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til fortolkning, diskussion og eksemplificering.