Projektledelse

Formålet med modulet er at give den studerende kendskab til og forståelse for de særlige muligheder og problemstillinger, der er forbundet med at arbejde med og i projektarbejdsformen. Formålet er herudover at give den studerende et teoretisk og metodemæssigt grundlag, der sætter hende/ham i stand til at arbejde både som projektdeltager og projektleder.

Indhold

Det overordnede indhold kan specificeres ved følgende punkter:

  • De grundlæggende opgaver: projektanalyse, -beskrivelse, -specifikation, -organisering, -styring og -ledelse
  • Det overordnede fundament for forståelsen af de projektperspektiver, der danner udgangspunkt for projektarbejdsformens mange facetter
  • Projektets virkelighed – herunder institutionelle bindinger - som påvirkes af: interessenterne, usikkerhedsfaktorer og virksomhedens karakter, herunder strategi, struktur og kultur
  • Projekttypens betydning for valg af metoder og teknikker til ledelse og styring
  • Projektmodeller og processer knyttet til planlægning, organisering, styring og ledelse
  • Projektroller og deres betydning for succes, kommunikation og læring.

Pædagogisk valg

Undervisningen består i en kombination af oversigtsforelæsninger, mindre (diskussions-)opgaver samt behandling af cases.