Organisation og ledelse

Formålet er, at give den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter/forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer man benytter sig af i analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af de praksisnære problemstillinger, man beskæftiger sig med.

Målet med dette modul er at udvikle deltagernes viden og forståelse for de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige organisatoriske problemstillinger med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og forstå konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Indhold

Modulet fokuserer således på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse. Det drejer sig om:

  • Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, motivation, gruppeprocesser og samarbejde, kompetenceudvikling
  • Organisationsstrukturer, -processer og -systemer og disses betydning for bl.a. organisationens relationer til dens (interne og eksterne) interessenter; særligt beslutnings-, styrings- og kontrol processer
  • Organisationskulturen og dennes betydning for læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen samt de ledelsesmæssige implikationer heraf
  • Ledelse, herunder beslutningsprocesser, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse

Undervisningen i disse emner sker på grundlag af relevant teoretisk og praktisk viden fra psykologi, sociologi, økonomi, samt organisationsteori.

Pædagogisk valg

Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog-undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.