Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Organisation og ledelse (HD-O) HR i strategisk og operationelt perspektiv

HR i strategisk og operationelt perspektiv

Der sættes fokus på HR-opgaverne i organisationen. Formålet med faget er:

  • at give den studerende indsigt i de grundlæggende strategiske og operationelle træk – herunder ressourcer, struktur og kultur – ved HR-opgaverne
  • at give den studerende kendskab til relevante teoriers, modellers og værktøjers muligheder og begrænsninger i relation til praktiske problemstillinger
  • at udvikle den studerendes evne til at identificere og analysere konkrete HR-problemstillinger af såvel strategisk som operationel karakter
  • at sætte den studerende i stand til at deltage i analyse, planlægning og gennemførelse af HR-processer

Indhold

Hovedelementerne i det faglige indhold kan sammenfattes under følgende overskrifter:

  • HR-funktionens betydning for realisering af såvel operationelle som strategiske mål
  • HR-funktionens organisatoriske placering og organisering
  • Betydningen af forskellige kulturer og forretningsforståelser for løsning af HR-opgaver i internationaliserede virksomheder
  • De traditionelle fire HR-opgaver – tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling – i såvel operationelt som strategisk perspektiv
  • HR-funktionens bidrag til organisationsudvikling og såvel individuel som organisatorisk læring

Pædagogisk valg

Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog-undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases med efterfølgende plenumdrøftelser.