Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Organisation og ledelse (HD-O)

Læs Organisation og Ledelse på HD 2. del

Kom til informationsmøde og få mere at vide om uddannelsen.

Læs Organisation og Ledelse på HD 2. del

Formål

Formålet med HD-studiet i Organisation og ledelse (HD-O) er at bibringe kandidaten viden, færdigheder og kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at tage ansvar og håndtere organisatoriske og ledelsesmæssige udviklings- og forandringsopgaver i private, offentlige eller andre former for non-profit organisationer.

HD-studiet i Organisation og ledelse er ikke et studium, der nødvendigvis tager sigte på en bestemt funktion i en organisation, som tilfældet er med mange af de øvrige HD 2. delsstudier. Mange af de studerende har allerede et eller flere specialer. De er praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i deres organisationen, og de har brug for at underbygge og udfordre deres praktiske erfaringer med teoretiske og metodiske indsigter, herunder internationale, perspektiver på ledelse og organisation.  

Som specialist, mellemleder og leder skal man kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i organisationen og som følge af ændringer i dens omgivelser. Man må således have forståelse for organisationens menneskelige ressourcer og hvordan de udvikles og ledes; organisationens interaktion med omgivelserne; betydningen af egen og organisationens kommunikation, betingelserne for organisatorisk læring samt for, hvilke strategiske implikationer disse forhold kan have for organisationen.

Målet med studiet er at bibringe den studerende forskningsbaserede og anvendelsesorienterede teorier og metoder, således at den studerende ikke alene får en forståelse for mange organisatoriske og ledelsesmæssige opgavers kompleksitet, men også bliver i stand til at agere i forhold til dem.

Uddannelsens opbygning

Klik på det enkelte kursus for at få en kursusbeskrivelse.

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Organisation og ledelse (15 ECTS) Strategi og forretningsudvikling
(5 ECTS)
Valgfag (5 ECTS) Afhandling
(15 ECTS)
HR i strategisk og operationelt
perspektiv (5 ECTS)
Valgfag
(5 ECTS)
Projektledelse (5 ECTS) Praktisk seminar
(5 ECTS)

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 15. august 2017
Studiestart: Ultimo august 2017
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: 60.000 kr.

Kontakt studievejledning

Tlf: 8716 6217
Træffetid: Man og fre 10.00-12.00 og 12.30-15.00

Mail: hdvejledning.bss@au.dk

Grundet sommerferie holder HD-vejledningen lukket i uge 30.

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?