Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Marketing Management (HD-A)

Læs Marketing Management på HD 2. del

Kom til informationsmøde og få mere at vide om uddannelsen.

Læs Marketing Management på HD 2. del

Formål

Formålet med HD-studiet i Marketing Management HD(A) er at bibringe kandidaten en kompetenceprofil, der sætter ham/hende i stand til at udfylde rollen som morgendagens marketing manager i alle typer af udviklingsorienterede virksomheder inden for alle brancher og placeringer i værdikæden som fx produktions-, handels-, konsulent- eller servicevirksomhed. HD’en i Marketing Management skal kunne udfylde sin rolle, uanset om virksomheden opererer på et nationalt eller et internationalt marked, og om det er et industrielt marked, et offentligt marked eller et forbrugermarked.

Som marketing manager skal man kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i tilknytning til både virksomheders markedsføringsplanlægning - det vil sige udvikling af markedstilbud og markedskommunikation – og til virksomheders strategiske markedsplanlægning, hvor markedsføringsplaner samordnes med virksomhedens strategi.   

Den studerende og fremtidige marketing manager skal have forskningsbaseret viden om strategiudvikling, idet strategien afgrænser virksomhedens forretningsområder (scope), afbalancerer interessenternes forventninger i konkrete mål, identificerer eksterne udviklinger og interne ressourcer og kompetencer, fastlægger virksomhedens konkurrencemæssige position og mål og retning for den fremtidige udvikling.

IT-støttet lørdagsundervisning

Som noget nyt vil undervisningen på Marketing Management i Herning blive it-støttet. Det betyder bl.a. at selve forelæsningerne vil blive streamet og lagt på Blackboard, og vil dermed kun være tilgængelig for studerende indskrevet på det pågældende hold. 

Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. Studieformen er fleksibel, og internettet anvendes som supplerende undervisningsforum, hvor studerende og underviseren fremlægger og diskuterer problemstillinger og cases. Der forudsættes, at den studerende råder over pc med netadgang og en almindelig browser.  

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: Ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: 60.000 kr.

Kontakt studievejledning

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
8716 6217
Træffetider:
10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage:
Uge 36:
Fredag d. 8/9
Uge 37
: Mandag d. 11/9 og fredag d. 15/9
Uge 38: Onsdag d. 20/9 og fredag d. 22/9
Uge 39: Mandag d. 25/9
Uge 40: Onsdag d. 4/10 og fredag d. 6/10

For henvendelser af rent administrativ karakter, kan du henvende dig til Aarhus BSS studieservice.

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?