Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Marketing Management (HD-A)

Læs Marketing Management på HD 2. del

Kom til informationsmøde og få mere at vide om uddannelsen.

Læs Marketing Management på HD 2. del

Formål

Formålet med HD-studiet i Marketing Management HD(A) er at bibringe kandidaten en kompetenceprofil, der sætter ham/hende i stand til at udfylde rollen som morgendagens marketing manager i alle typer af udviklingsorienterede virksomheder inden for alle brancher og placeringer i værdikæden som fx produktions-, handels-, konsulent- eller servicevirksomhed. HD’en i Marketing Management skal kunne udfylde sin rolle, uanset om virksomheden opererer på et nationalt eller et internationalt marked, og om det er et industrielt marked, et offentligt marked eller et forbrugermarked.

Som marketing manager skal man kunne håndtere drifts- og udviklingsopgaver i tilknytning til både virksomheders markedsføringsplanlægning - det vil sige udvikling af markedstilbud og markedskommunikation – og til virksomheders strategiske markedsplanlægning, hvor markedsføringsplaner samordnes med virksomhedens strategi.   

Den studerende og fremtidige marketing manager skal have forskningsbaseret viden om strategiudvikling, idet strategien afgrænser virksomhedens forretningsområder (scope), afbalancerer interessenternes forventninger i konkrete mål, identificerer eksterne udviklinger og interne ressourcer og kompetencer, fastlægger virksomhedens konkurrencemæssige position og mål og retning for den fremtidige udvikling.

IT-støttet lørdagsundervisning

Som noget nyt vil undervisningen på Marketing Management i Herning blive it-støttet. Det betyder bl.a. at selve forelæsningerne vil blive streamet og lagt på Blackboard, og vil dermed kun være tilgængelig for studerende indskrevet på det pågældende hold. 

Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. Studieformen er fleksibel, og internettet anvendes som supplerende undervisningsforum, hvor studerende og underviseren fremlægger og diskuterer problemstillinger og cases. Der forudsættes, at den studerende råder over pc med netadgang og en almindelig browser.  

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: Ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: 60.000 kr.

Kontakt studievejledningen

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
87 16 62 17
Træffetider
: (10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage)
Uge 45: Torsdag d. 9/11 og fredag d. 10/11
Uge 46: Onsdag d. 15/11 og fredag d. 17/11 (dog kun 10-12)
Uge 47: Mandag d. 20/11 og fredag d. 24/11
Uge 48: Tirsdag d. 28/11 og fredag d. 1/12
Uge 49: Onsdag d. 6/12 og fredag d. 8/12
Uge 50: Onsdag d. 13/12 og fredag d. 15/12
Uge 51: Onsdag 20/12
Uge 1: Tirsdag d. 2/1 2018
Vi holder juleferie fra d. 22/12 til og med d. 1/1

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?