Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Finansiel Rådgivning (HD-FR) Simon Hvid Svensson - HD Finansiel rådgivning

Simon Hvid Svensson - HD Finansiel rådgivning

Interview fra finduddannelse.dk

Hvordan endte dit valg på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og deres HD i Finansiel rådgivning?

Jeg ville gerne udvikle mig yderligere fagligt og fortsat arbejde på min nuværende arbejdsplads. Derfor var det meget naturligt for mig at vælge HD i Finansiel Rådgivning, da jeg vurderede at det kunne give mig dette. Grunden til at jeg valgte Finansiel Rådgivning var at jeg vurderede, at det var den linje der kunne give mig den bedste faglige viden indenfor mit område, som er bank. Jeg overvejede også meget HD finansiering, men vurderede at det ikke var den vej som jeg gerne ville i min fremtid.

Hvad var dine forventninger til kursusforløbet?

Mine forventninger til kursusforløbet var at det ville blive to hårde år, men at det ville give mig meget ny faglig viden, som jeg ville kunne bruge på mit arbejde og i fremtiden.

Hvad syntes du om undervisningen?

Undervisningen har været rigtig god, da den har været meget målrettet i forhold til mit arbejde, og dermed har jeg kunne bruge den nye viden fra undervisning, direkte i mit arbejdsliv allerede fra start.

Hvad syntes du om underviseren?

Jeg synes mine underviser har haft høj faglig viden og har været gode til at videregive informationen så den var forståelig, og dermed været meget brugbart.

Hvordan bruger du det, du har lært i dag – personligt og/eller fagligt?

Overordnet bruger jeg mange af de elementer som har været i undervisningen på mit arbejde og dermed i min hverdag. Personlig synes jeg, at det giver en styrke, at gennemføre sådan en uddannelse, da det beviser at man både kan håndtere et studie samtidig med at have en fuldtidsstilling, og fortsat have et privatliv samtidig, det er ikke altid nemt.