Investeringsrådgivning

Modulets formål er at sikre en grundig viden om en lang række finansielle aktiver, som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper.

Indhold

Der tilstræbes en forståelse af risikobegrebet og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse på finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår. I modulet inddrages strategiske overvejelser vedrørende finansiel virksomhed, samt overordnede metodiske/faglige overvejelser.

Den studerende får bl.a. undervisning i:

  • risikobegrebet ved finansielle investeringer
  • varighedsbegrebet
  • finansielle aktiver eksempelvis: aktier, obligationer, investeringsbeviser, forsikringsporteføljer
  • låneprocessen.

Kurset lærer den studerende at vurdere validiteten af udsagn om finansielle aktivers risiko og afkast i forbindelse med rådgivning af forskellige kundegrupper om aktivsammensætning og finansiering og deltage i fagligt samarbejde med fagfæller og specialister i forbindelse med identifikation, analyse og vurdering af investeringsalternativer.

Pædagogisk form

Undervisningen omfatter fremmødeundervisning, virtuelle aktiviteter og skriftlige opgaver.