Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Finansiel Rådgivning (HD-FR) Finansielle virksomheders produkter og services

Finansielle virksomheders produkter og services

Modulet har til formål at sikre et overblik og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder. et er primært de mere komplekse privatkunder, men også håndværksvirksomheder og mindre virksomheder, der gøres til genstand for overvejelserne.
Indhold

Modulet bygger videre på de foregående moduler, især med hensyn til beskatningsforhold, risikovurderinger og virksomheds- og regnskabsanalyser.  I modulet inddrages konsekvenser af den makroøkonomiske og internationale udvikling og de forskellige engagementstyper analyseres ud fra relevante kriterier, fx ud fra en kundes livscyklus. Der inddrages forskellige opsparingsmodeller især med henblik på pensionsovervejelser. Engagementer omfatter også finansiering af forskellige aktiver, og her kommer især bolig/ejendomsfinansiering og dermed boligøkonomiske problemstillinger i fokus.

Den studerende får bl.a. undervisning i:

 • de forskellige funktionsområder i en finansiel virksomhed og disse områders interaktion og placering i en finansiel virksomheds organisation
 • forskellige forretningsmodeller for finansielle virksomheder, deres omkostningsstruktur, deres risiko samt deres styrings- og ledelsesbehov
 • handlemuligheder, når sikringsakter skal bringes i anvendelse
 • kundetyper - livscyklus
 • lånekategorier
 • forskellige aktivtypers finansiering (f.eks. bolig/ejendom)
 • opsparingsformer (med særlig henblik på pensionsøkonomi)
 • garantier/forpligtelser
 • pengeinstitutters produktrisici
 • produktrentabilitet og – indtjening i pengeinstitutvirksomhed
 • operationelle risici ved pengeinstitutvirksomhed
 • sammenhænge i det danske finansielle system (f.eks. mellem bolig, renter, arbejdsløshed og landets økonomi)
 • forandringsberedskab for forskellige forretningsmodeller.

Pædagogisk form

Undervisningen omfatter fremmødeundervisning, virtuelle aktiviteter og skriftlige opgaver.