Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 2. del Finansiel Rådgivning (HD-FR)

Læs Finansiel Rådgivning på HD 2. del

Kom til informationsmøde og få mere at vide om uddannelsen.

Læs Finansiel Rådgivning på HD 2. del

Bemærk: Undervisningen foregår i Herning  og er åben for alle, der opfylder adgangskravene.  

Gode grunde til at vælge HD-FR

  1. Undervisningen på de obligatoriske fag bliver videooptaget. Det giver mulighed for at følge undervisningen online, hvis du er forhindret i at møde op til den fysiske undervisning pga. sygdom, arbejde eller andet.
  2. Stort udvalg af valgfag. HD-FR har fire valgfri moduler, og fordi du kan vælge mellem valgfag i såvel Aarhus som Herning, er udbuddet af valgmuligheder ekstra stort på Aarhus Universitet.

Formål med uddannelsen

HD 2. del i Finansiel rådgivning er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange til de opgaver, som kræves i kundevendte arbejdsfunktioner i finansielle virksomheder.

Formålet med HD 2. del er at give den uddannede viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt kunne varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område. Endvidere skal den studerende opnå en sådan viden om og forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode, at han selvstændigt kan identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for sin egen faglige udvikling.

For HD-linjen i Finansiel Rådgivning gælder specifikt, at linjen yderligere skal sikre, at den studerende opnår en sådan branche- og forretningsforståelse, at han eller hun som medarbejder i en finansiel virksomhed bliver i stand til bedst muligt at planlægge, organisere, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver under hensyntagen til kunde-, virksomheds- og samfundsinteresser.

Som studerende bliver du kvalificeret til at tilvejebringe et professionelt rådgivningsgrundlag inden for finansiering og formueallokering herunder fx investering, pension, boligfinansiering og forsikring. Uddannelsen lægger vægt på, at du som medarbejder i en kundevendt funktion bliver i stand til at skabe sig et overblik over, hvordan institutionelle, finansieringsmæssige og investeringsmæssige muligheder og begrænsninger spiller sammen, således at du til brug for dine kundevendte aktiviteter og din rådgivning kan fremlægge og implementere konkrete finansielle løsningsmodeller og velunderbyggede handlingsforslag.

Opbygning af uddannelsen

HD 2. delsstudiet i finansiel rådgivning er et deltidsstudium på fire semestre. Uddannelsen omfatter obligatoriske moduler og valgfrie moduler og et specialeforløb. Modulerne studeres i den angivne semesterorden. Specialeforløbet forudsætter, at de obligatoriske moduler og yderligere mindst to valgfrie moduler på i alt 15 ECTS er bestået.

 Klik på de enkelte fag for en kursusbeskrivelse:

Titel
ECTS-
point
Rækkefølge
(semesterplacering)
Obligatoriske moduler
Investeringsrådgivning 10 1. semester
Skatteret & juridisk metode 5 1. semester
Styring af finansielle virksomheder 5 2. semester
Finansielle virksomheders produkter og services 10 2. semester
Valgfrie moduler
Valgfrit modul 5 3. semester
Valgfrit modul 5 3. semester
Valgfrit modul 5 3. semester
Afgangsprojekt 15 4. semester

De valgfrie moduler udbydes efter en forudgående undersøgelse og vurdering af efterspørgsels- og udbudsmulighederne. Hvilke moduler, der udbydes, bekendtgøres senest ved afslutningen af 2. semester.

Fjernundervisning

Du kan læse HD Finansiel rådgivning som fjernundervisning. På den måde får mulighed for at tilpasse uddannelsen efter dit arbejde og dit familieliv. 

Læs mere fjernundervisning

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: Ultimo august
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: 60.000 kr.

Kontakt studievejledningen

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
87 16 62 17
Træffetider
: (10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage)
Uge 45: Torsdag d. 9/11 og fredag d. 10/11
Uge 46: Onsdag d. 15/11 og fredag d. 17/11 (dog kun 10-12)
Uge 47: Mandag d. 20/11 og fredag d. 24/11
Uge 48: Tirsdag d. 28/11 og fredag d. 1/12
Uge 49: Onsdag d. 6/12 og fredag d. 8/12
Uge 50: Onsdag d. 13/12 og fredag d. 15/12
Uge 51: Onsdag 20/12
Uge 1: Tirsdag d. 2/1 2018
Vi holder juleferie fra d. 22/12 til og med d. 1/1

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?