Valgfag

Følgende valgfag udbydes i Herning: 

  • Strategi
  • Serviceøkonomi
  • International økonomi
  • Udvidet erhvervsret
  • Forhandlingsteknik
  • Planlægning af virksomhedens interne og eksterne kommunikation

Læs mere om de enkelte valgfag i kursuskataloget.

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi tager forbehold for ændringer i valgfagene. Alle valgfag bliver ikke nødvendigvis oprettet, ligesom der kan blive udbudt andre valgfag end de ovenfor nævnte.

Bemærk:
Uanset hvilke valgfag du vælger, giver en bestået HD 1. del adgang til 2. del. Valgfagene giver ikke merit for kurser på HD 2. del. 1. del af HD-uddannelsen er fælles for alle specialer.

Efter de fire semestre har du mulighed for at læse et af specialerne på HD 2. del. En samlet HD-uddannelse gør dig i stand til at løse praktiske, erhvervsøkonomiske opgaver og problemer i private og offentlige virksomheder ved kritisk at anvende de nyeste teorier og metoder inden for det speciale, du vælger, når du har gennemført 1. del.