Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 1. del Opbygning og undervisningsform

Opbygning og undervisningsform

Opbygning

1. del af HD-uddannelsen er bygget op af fagmoduler, der hvert strækker sig over et halvt eller et helt år, dvs. 1 eller 2 semestre. I alt varer HD 1. del 2 år, hvis det anbefalede forløb følges.

Opdelingen i semestre på HD 1. del i Herning ser således ud:

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Erhvervsøkonomi
(10 ECTS)
Samfundsøkonomi
(10 ECTS)
Erhvervsret 
(5 ECTS)

Afsluttende projekt
(10 ECTS)
Erhvervsøkonomisk
metode
(5 ECTS)
Dataanalyse
(5 ECTS)
Erhvervsøkonomi
(5 ECTS)
Valgfag
(5 ECTS)
Valgfag
(5 ECTS)

Undervisningsform, -steder og -tidspunkter

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser, diskussioner samt udarbejdelse af skriftlige opgaver. Holdene er små og giver enestående muligheder for dialog mellem studerende og undervisere. Samtidig lægges der vægt på at vise teoriernes anvendelse på praktiske opgaver.

Den fremmødebaserede undervisning kan følges i Herning mandag og torsdag.

Undervisningen foregår normalt fra kl. 17.30-21.00. Du bør være opmærksom på, at forberedelsen tager mindst lige så lang tid som undervisningen. Dermed skal du forvente at afsætte 12-20 timer (inkl. undervisning) til studiet pr. undervisningsuge i de to år, studiet varer.