Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning HD 1. del Fjernundervisning

Fjernundervisning

HD-studiet har i mange år været en af de mest attraktive uddannelser i dansk erhvervsliv, og uddannelsen har traditionelt været udbudt som aftenundervisning i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden eller om lørdagen. I erkendelse af, at det kan være vanskeligt at kombinere uddannelse med job og familie i dagligdagen, har Institut for Forretningsudvikling og Teknologi valgt at give studerende mulighed for at følge undervisning på en mere fleksibel måde. Derfor udbyder vi to forskellige typer af fjernundervisning: Blended Learning og Fjernundervisning.

HD 1. del som Blended Learning

Blended Learning består af:

  • Selvstudium
  • E-learning (præsentationer med underviseres kommentarer)
  • Gruppediskussioner på internettet/studieportal
  • Mulighed for fremmødebaseret undervisning

Formålet med Blended Learning

Formålet er, at sætte den studerende i centrum, og ideen med Blended Learning er bl.a., at man som studerende kan arbejde sig gennem pensum på uddannelsen, når det passer en og i det tempo, man ønsker det.

Derfor kan du i undervisningsperioderne løbende komme i kontakt med dine undervisere enten pr. mail (med kort svarfrist) på faste ugentlige træffetider eller følge klasseundervisningen i Herning.

Rent fagligt er HD 1. del som Blended Learning identisk med det traditionelle HD-forløb - både hvad angår indhold og krav til de studerende, men klasselokalet er til dels erstattet af undervisning tilrettelagt via internettet, hvor de centrale emner og tværgående sammenhænge inden for det enkelte fag bliver uddybet.

Via internettet vil der løbende blive udsendt informationer om og gode råd til det konkrete pensum, opgaver der forventes udarbejdet løsningsforslag af, supplerende undervisningsmaterialer mv. I studieforløbet vil der endvidere være mulighed for et antal supplerende samlinger i Herning. Da alle næppe vil have mulighed for fysisk at være til stede, vil der efterfølgende blive udsendt fyldige referater fra disse.

Som deltager på HD 1. del som Blended Learning skal du naturligvis deltage i de samme eksaminer som de øvrige studerende. Er du bosiddende i udlandet, vil der endvidere være mulighed for at gennemføre eksamen på din lokale destination. 

HD Finansiel rådgivning som fjernundervisning

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi udbyder HD Finansiel rådgivning som 100 % fjernundervisning. På den måde får du mulighed for at tilpasse uddannelsen efter dit arbejde og dit familieliv og ikke omvendt. I praksis betyder fjernundervisning, at

  • alle fag videooptages. Dermed kan du følge forelæsninger, præcis når det passer dig, og du kan se de enkelte lektioner ved computeren eller din tablet få dage efter den fysiske undervisning.
  • underviserne har alle fulgt kurser i online undervisning og læring. Det sikrer, at undervisningsformen tilrettelægges med henblik på størst muligt udbytte for studerende, der benytter videooptagelserne af undervisningen.
  • udover videooptagelser fra undervisningen suppleres der med audioslides (PowerPoint-præsentationer med tale fra underviseren og podcasts (lydfiler til smartphone, computer eller tablet).
  • den fremmødebaserede undervisningen suppleres med online-opgaver, som du kan løse når som helst og hvor som helst – præcis når det passer dig. Til alle opgaver er der vejledende løsninger, så du selv kan se, om du har svaret korrekt.

Har du lyst eller behov, kan du altid deltage i undervisningen i klasselokalet.