Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD i Herning

HD – Herning

Sæt skub i karrieren med vores HD-uddannelse

HD 1. del

1. del af HD-uddannelsen er fælles for alle specialer, og fagene tages som enkeltfag. Der undervises især i erhvervsøkonomi, dataanalyse, samfundsøkonomi og erhvervsjura. Du skal ikke vælge speciale, før du har gennemført 1. del.

I Herning kan du også tage HD 1. del som fjernundervisning, hvor den elektroniske undervisning bliver suppleret med klasseundervisning.

HD 2. del

Specialiseringen sker på 2. del. En del af arbejdet sker i seminarform, og uddannelsen afsluttes med en hovedopgave.

Du kan vælge mellem fire specialiseringer på HD 2. del:

Om HD i Herning

HD er en videregående erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse, som består af en 1. del, som varer 2 år og en 2. del, som også varer 2 år. 

HD-uddannelsens formål er at give dig indsigt i et erhvervsøkonomisk speciale og sætte dig i stand til at løse praktiske erhvervsøkonomiske problemer i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner ved kritisk at anvende de nyeste teorier og metoder inden for det speciale, du vælger.

HD er et godt valg for personer, der allerede har erhvervsarbejde, men som ønsker yderligere dygtiggørelse gennem en videregående teoretisk uddannelse på højt fagligt niveau. Uddannelsen er derfor tilrettelagt for studerende med kendskab til praktiske erhvervsforhold.

Undervisningstidspunkter

Der undervises normalt 8 timer pr. uge - sædvanligvis på ugens 4 første dage fra kl. 17.30-21.00 eller lørdag formiddag. Studierne er ret krævende, og den nødvendige forberedelse må påregnes at tage mindst lige så lang tid som selve undervisningen. Du må således kunne afse 12-20 timer (inkl. 8 undervisningstimer) pr. uge til studiet for at kunne gennemføre dette inden for den normerede tid på 4 år.

Fakta om HD

Ansøgningsfrist: 1. juni
Studiestart: Ultimo august

Kontakt studievejledningen

Mail: hdvejledning.bss@au.dk
Tlf:
87 16 62 17
Træffetider
: (10.00-12.00 og 12.30-15.00 på nedenstående dage)
Uge 45: Torsdag d. 9/11 og fredag d. 10/11
Uge 46: Onsdag d. 15/11 og fredag d. 17/11 (dog kun 10-12)
Uge 47: Mandag d. 20/11 og fredag d. 24/11
Uge 48: Tirsdag d. 28/11 og fredag d. 1/12
Uge 49: Onsdag d. 6/12 og fredag d. 8/12
Uge 50: Onsdag d. 13/12 og fredag d. 15/12
Uge 51: Onsdag 20/12
Uge 1: Tirsdag d. 2/1 2018
Vi holder juleferie fra d. 22/12 til og med d. 1/1

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?