Strategisk ledelse

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på.

Den studerende opnår en viden om en lang række klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser. Derudover giver faget den studerende en viden om en række af de økonomiske og organisatoriske teorier, som faget bygger på.

Strategisk ledelse beskæftiger sig med organisationers overordnede og langsigtede udvikling og har fokus på organisationen, omgivelserne og grænsedragningen herimellem samt på, hvordan organisationer skaber konkurrencemæssige fordele. Strategisk ledelse drejer sig om analyse, udvikling og implementering af organisationers forretningsstrategier, hvor organisationen forstås ud fra et interessentperspektiv.

Fagets modeller, begreber og processer giver den studerende mulighed for at forstå og reflektere over forretningsmæssige og organisatoriske handlinger i en strategisk sammenhæng.

Tilbage til fagoversigt

Se oversigten over priser på HD 2. del

Se evt. Aarhus BSS' kursuskatalog for yderligere fagbeskrivelse.